Факультет маркетингу

Курсова робота

Порядок і термін здачі курсових робіт студентами 3-го курсу (заочна ф.н.):

  • Здача робіт: Готова і оформлена відповідно до вимог робота подається на кафедру (та реєструється) на перевірку і оцінювання науковим керівником  до 20 вересня 2020 р. 
  • Захист курсових робіт:  під час екзаменаційної сесії, згідно з розкладом.

Інформація щодо закріплення наукових керівників курсової роботи за студентами 3-го курсу заочної ф.н.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ» (для студентів 3 курсу спеціальності «Маркетинг»)