Факультет маркетингу

Курсова робота

Порядок і термін здачі курсових робіт студентами 3-го курсу (денна ф.н.):

  • Здача робіт: Готова і оформлена відповідно до вимог робота надсилається в електронному вигляді на перевірку і оцінювання науковому керівникові (на його електронну адресу) до 30 квітня 2020 р. 
  • Захист курсових робіт в дистанційному режимі: 12-14 травня 2020 р. (точний день, час, оналайн-платформу та код доступу до відеоконференції студентам повідомлять наукові керівники).
  • "Порядок захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» з використанням технічних засобів відеозв’язку" розісланий на емейли груп та науковим керівникам.

Інформація щодо закріплення наукових керівників курсової роботи за студентами 3-го курсу: