Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності і логістики

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Члени ради:

 • Богославець Оксана Григорівна–  к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму
 • Бойко Наталія Олександрівна–  к.п.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму
 • Бочарова Ірина Василівна– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов
 • Василькова Наталія Володимирівна–  к.е.н., доцент кафедри маркетингу
 • Голіцин Андрій Миколайович– к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Горохова Олена Миколаївна–  к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики
 • Григулич Світлана Миколаївна–  к.п.н., доцент кафедри вищої математик;
 • Данилишин Богдан Михайлович– д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму
 • Друзь Галина Миколаївна– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов
 • Друзь Юрій Миколайович– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов
 • Закревський Андрій  Валерійович, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики
 • Єранкін Олександр Олександрович– д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Ілляшенко Інна Олегівна–  к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму
 • Кужель В’ячеслав Миколайович– к.е.н., доцент  кафедри комерційної діяльності та логістики
 • Кулик  Анатолій  Борисович  к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедри вищої математики
 • Ларіна Ярослава Степанівна, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка
 • Лісовська Валентина Петрівна– к.ф.-м.н., професор кафедри вищої математики
 • Магда Олена Вікторівна– к.ф.-м.н.,доцент  кафедри вищої математики
 • Мельник Ольга Олександрівна– к.ф.-м.н.,доцент кафедри вищої математики
 • Олексюк  Олексій Іванович– д.е.н.доц., професор кафедри комерційної діяльності та логістики
 • Огородник Віра Володимирівна– д.е.н., професор кафедри кафедри регіоналістики і туризму
 • Пилипчук Володимир Петрович– к.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Федорченко Андрій Васильович– д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Фурсенко Тетяна Миколаївна– к.п.н., доцент кафедри іноземних мов
 • Хмурковський Геннадій Володимирович– к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та логістики
 • Шевченко Олена Леонідівна– к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Шевчук Оксана Василівна– к.е.н., доцент кафедри регіоналістики і туризму
 • Плачковська Олена Олександрівна– фахівць із організації навчального процесу
 • Шишигіна Лілія Сергіївна– фахівць із організації навчального процесу 1 категорії
 • Боряк Андрій Віталійович– аспірант кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка
 • Дуріхіна  Олена Володимирівна– аспірант кафедри комерційної діяльності і логістики
 • Кучеренко Анастасія Олександрівна,студентка  факультету маркетингу спеціальності «Комерційна  діяльність та логістика»
 • Саджениця Анна Віталіївна, студентка факультету маркетингу, спеціальності «Маркетинг»
 • Бачуріна Діана Максимівна, студентка факультету маркетингу спеціальності «Маркетинг»
 • Наумчук  Вадим  Валентинович,Голова САР факультету маркетингу
 • Арська  Поліна Геннадіївна, студентка факультету маркетингу спеціальності «Маркетинг», Голова профбюро факультету маркетингу
 • Терентьєва Анастасія  Олегівна, студентка факультету маркетингу спеціальності «Комерційна діяльність і логістика»

Регламент вченої ради факультету 

План роботи вченої ради факультету

Положення про вчену раду факультету маркетингу

 

 

 

 

Остання редакція: 17.11.22