Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності і логістики

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Члени ради:

Архипова Тетяна Василівна,  к.е.н. доцент кафедри маркетингу

Баша Інна Миколаївна,  к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Білоконь Іван Васильович, к.е.н., доцент,  заст.зав.каф. регіоналістики і туризму

Бочарова Ірина Василівна,  к.філолог.н., доцент, заст.зав.кафедри іноземних мов

Данилишин Богдан Михайлович, завідувач кафедри регіоналістики і туризму, академік НАН України

Друзь Юрій Миколайович, к.п.н.,доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Лісовська Валентина Петрівна, к.ф-н.н., доцент, заст.зав.кафедри вищої математики

Вавілова Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Макаренко Олександр Іванович, к.ф.-м.н., професор,зав.кафедри вищої математики

Мельник Ольга Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики

Олексюк Олексій Іванович, завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики, д.е.н., професор

Панкратов Олег Михайлович,  к.т.н., доцент ,кафедри регіоналістики і туризму

Пилипчук Володимир Петрович,  к.е.н, професор кафедри маркетингу

Пилипів  Віталій Володимирович, д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму

Федорченко Андрій Васильович, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор

Хмурковський Геннадій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Славич Ірина Юріївна, старший лаборант кафедри іноземних мов

Шишигіна Лілія Сергіївна,  зав.навчально-методичної лабораторії кафедри маркетингу

Назаренко Богдан Євгенович, аспірант кафедри маркетингу

Виноходова Світлана Григоріна, докторант кафедри маркетингу, доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

 Нікітенко Олександр Русланович,  голова профбюро студентів та аспірантів факультету маркетингу

Гахраманова Сабіна Аріфівна, голова САР,факультету маркетингу

Лебідь Марія Русланівна , студентка факультету маркетингу

Бицань Євгеній  Олексійович, студент 1 курсу факультету маркетингу

Савченко Андрій Федорович – студент факультету маркетингу

Положення про вчену раду факультету маркетингу 21.12.2017

 

 

 

 

Остання редакція: 12.05.18