Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

Київського  національного  економічного університету  імені Вадима Гетьмана, затверджений наказом від  07.10.2020  № 425

(зі змінами)

ПІБ

Посада

Представники, що входять до складу Вченої ради факультету за посадою

1

Шафалюк Олександр Казимирович

д.е.н., професор , декан факультету маркетингу

2

Дима Олександр  Олексійович

д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності та логістики, заступник декана факультету маркетингу

3

Хмурковський Геннадій Володимирович

к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та логістики, заступник декана факультету маркетингу

4

Данилишин Богдан Михайлович

д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму, завідувач кафедри регіоналістики і туризму

5

Друзь Юрій Миколайович

к.п.н., завідувач  кафедри іноземних мов факультету маркетингу

6

Кулик Анатолій  Борисович  

к.ф.-м.н, доцент, в.о. завідувача кафедри вищої математики

7

Олексюк  Олексій Іванович

д.е.н., доцент, завідувач  кафедри комерційної діяльності та логістики

8

Федорченко Андрій Васильович

д.е.н., професор, завідувач  кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

9

Нікітенко Владислав Русланович

в.о.Голови САР факультету маркетингу

10

Арська Поліна Геннадіївна

Голова Профбюро студентів і аспірантів факультету маркетингу

Виборні представники з числа науково-педагогічного персоналу

11

Богославець Оксана Григорівна

к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму

12

Бойко Наталія Олександрівна

к.п.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму

13

Борисов Євген Миколайович

к.фіз.-мат.наук, доц., доцент кафедри вищої математики

14

Бочарова Ірина Василівна

к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов

15

Василькова Наталія Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри маркетингу

16

Голіцин Андрій Миколайович

к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

17

Горохова Олена Миколаївна

к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики

18

Григулич Світлана Миколаївна

к.п.н., доцент кафедри вищої математики

19

Друзь Галина Миколаївна

к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов

20

Закревський Андрій  Валерійович

к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

21

Єранкін Олександр Олександрович

д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

22

Ілляшенко Інна Олегівна

к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму

23

Кривещенко Вікторія Віталіївна

к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та логістики

24

Кужель В’ячеслав Миколайович

к.е.н., доцент  кафедри комерційної діяльності та логістики

25

Ларіна Ярослава Степанівна

д.е.н., професор, професора кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка

26

Лісовська Валентина Петрівна

к.ф.-м.н., професор кафедри вищої математики

27

Мельник Ольга Олександрівна

к.ф.-м.н.,доцент кафедри вищої математики

28

Огородник Віра Володимирівна

д.е.н., професора кафедри кафедри регіоналістики і туризму

29

Пилипчук Володимир Петрович

к.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

30

Фурсенко Тетяна Миколаївна

к.п.н., доцент кафедри іноземних мов

31

Шевченко Олена Леонідівна

к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

32

Шевчук Оксана Василівна

к.е.н., доцент кафедри регіоналістики і туризму

Виборні представники з числа допоміжно-технічного персоналу

33

Плачковська Олена Олександрівна

фахівць із організації навчального процесу

34

Шишигіна Лілія Сергіївна

фахівць із організації навчального процесу 1 категорії

Виборні представники з числа студентів

35

Кучеренко Анастасія  Олександрівна

здобувач  факультету маркетингу

36

Красновид Роман Віталійович

здобувач факультету маркетингу

37

Терентьєва Анастасія Олегівна

здобувач факультету маркетингу

38

Бачуріна Діана Максимівна

здобувачфакультету маркетингу спеціальності «Маркетинг»;

Виборні представники з числа аспірантів та докторантів

39

Антонов Євген Геннадійович  

аспірант кафедри комерційної діяльності і логістики спеціальності 051 «Економіка

40

Шевченко Микола Володимирович

аспірант кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка  спецільності 051 «Економіка»

 

Регламент вченої ради факультету

План роботи вченої ради факультету

Положення про вчену раду факультету маркетингу

 

 

 

 

Остання редакція: 15.11.23