Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності і логістики

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Члени ради:

1.  Баша Інна Миколаївна– к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

2.  Богославець Оксана Григорівна–  к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму;

3.  Бойко Наталія Олександрівна–  к.п.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму;

4.  Бочарова Ірина Василівна– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов;

5.  Василькова Наталія Володимирівна–  к.е.н., доцент кафедри маркетингу;

6.  Голіцин Андрій Миколайович– к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

7.  Горохова Олена Миколаївна–  к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики;

8.  Григулич Світлана Миколаївна–  к.п.н., доцент кафедри вищої математики;

9.Данилишин Богдан Михайлович– д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму;

10.Дима Олександр  Олексійович– д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності та логістики;

11.Друзь Галина Миколаївна– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов;

12.Друзь Юрій Миколайович– к.п.н., доцент  кафедри іноземних мов;

13.Закревський Андрій  Валерійович, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

14.Єранкін Олександр Олександрович– д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

15.Ілляшенко Інна Олегівна–  к.е.н., доцент кафедри  регіоналістики і туризму;

16.Кривещенко Вікторія Віталіївна– к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та логістики;

17.Кужель В’ячеслав Миколайович– к.е.н., доцент  кафедри комерційної діяльності та логістики;

18.Лісовська Валентина Петрівна– к.ф.-м.н., професор кафедри вищої математики;

19.Магда Олена Вікторівна– к.ф.-м.н.,доцент  кафедри вищої математики;

20.Мельник Ольга Олександрівна– к.ф.-м.н.,доцент кафедри вищої математики;

21.Олексюк  Олексій Іванович– д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності та логістики;

22.Огородник Віра Володимирівна– д.е.н., професора кафедри кафедри регіоналістики і туризму;

23.Пилипчук Володимир Петрович– к.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

24.Федорченко Андрій Васильович– д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

25.Фурсенко Тетяна Миколаївна– к.п.н., доцента кафедри іноземних мов;

26.Хмурковський Геннадій Володимирович– к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та логістики;

27.Шафалюк Олександр Казимирович– д.е.н., професор кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

28.Шевченко Олена Леонідівна– к.е.н., доцент кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка;

29.Шевчук Оксана Василівна– к.е.н., доцента кафедри регіоналістики і туризму;

30.Плачковська Олена Олександрівна– фахівць із організації навчального процесу;

31.Шишигіна Лілія Сергіївна– фахівць із організації навчального процесу 1 категорії;

32.Боряк Андрій Віталійович– аспірант кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

33.Дуріхіна  Олена Володимирівна– аспірант кафедри комерційної діяльності і логістики

34.Кучеренко Анастасія Олександрівна,студентка  факультету маркетингу спеціальності «Комерційна діяльність та логістика»;

35.Кулик  Анатолій  Борисович  к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедри вищої математики.

36.Саджениця Анна Віталіївна, студентка 2 курсу, спеціальності маркетинг

37.Полторак Ольга Олександрівна, студентка 3 курсу спеціальності маркетингу

38.Бачуріна Діана Максимівна, студентка факультету маркетингу спеціальності «Маркетинг»;

39.Наумчук  Вадим  Валентинович,Голова САР факультету маркетингу.

40.Арська  Поліна Геннадіївна, студентка факультету маркетингу спеціальності «Маркетинг», Голова Профбюро факультету маркетингу.

Регламент вченої ради факультету 

План роботи вченої ради факультету

Положення про вчену раду факультету маркетингу

 

 

 

 

Остання редакція: 05.07.22