Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

 

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності і логістики

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Члени ради:

Архипова Тетяна Василівна,  к.е.н. доцент кафедри маркетингу

Баша Інна Миколаївна,  к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Бицань Євгеній  Олексійович, студент факультету маркетингу

Білоконь Іван Васильович, к.е.н., доцент,  заст.зав.каф. регіоналістики і туризму

Блудова Тетяна Володимирівна, во. завідувача кафедривищої математики,
професор, д.е.н, кандидат фізико – математичних наук.

Боряк Андрій Віталійович, аспірант кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка

Бочарова Ірина Василівна,  к.філолог.н., доцент, заст.зав.кафедри іноземних мов

Вавілова Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Данилишин Богдан Михайлович, завідувач кафедри регіоналістики і туризму, академік НАН України

Друзь Юрій Миколайович, к.п.н.,доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Дуріхіна Олена Володимирівна, аспірант кафедри комерційної діяльності і логістики

Лісовська Валентина Петрівна, к.ф-н.н., доцент, кафедри вищої математики

Мельник Ольга Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики

 Нікітенко Олександр Русланович,  голова профбюро студентів та аспірантів факультету маркетингу

Олексюк Олексій Іванович, завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики, д.е.н., професор

Богославець Оксана Григорівна,  к.е.н., доцент,  заст.зав.каф. кафедри регіоналістики і туризму

Пилипів  Віталій Володимирович, д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму

Пилипчук Володимир Петрович,  к.е.н, професор кафедри маркетингу

Славич Ірина Юріївна, старший лаборант кафедри іноземних мов

Тверітінов Данило Сергійович, студент спеціальності 051 Економіка, спеціалізації – регіональна економіка та місцеве самоврядування

Федорченко Андрій Васильович, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор

Хмурковський Геннадій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Чергинець Яна Миколаївна, голова САР факультету маркетингу

Шишигіна Лілія Сергіївна,  зав.навчально-методичної лабораторії кафедри маркетингу

Щуцький Владислав  Володимирович, студент факультету маркетингу


Регламент вченої ради факультету 

План роботи вченої ради факультету

Положення про вчену раду факультету маркетингу

 

 

 

 

Остання редакція: 06.09.21