Факультет маркетингу

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ МАРКЕТИНГУ

 

Голова  Вченої ради факультету

Шафалюк Олександр Казимирович -  д.е.н., професор кафедри маркетингу    

Заступник голови вченої ради факультету

Дима Олександр Олексійович  –  д.е.н., професор кафедри комерційної діяльності і логістики

Секретар вченої ради факультету

 Кривещенко Вікторія Віталіївна –  к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Члени ради:

Архипова Тетяна Василівна,  к.е.н. доцент кафедри маркетингу

Баша Інна Миколаївна,  к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Бицань Євгеній  Олексійович, студент факультету маркетингу

Білоконь Іван Васильович, к.е.н., доцент,  заст.зав.каф. регіоналістики і туризму

Блудова Тетяна Володимирівна, во. завідувача кафедривищої математики,
професор, д.е.н, кандидат фізико – математичних наук.

Бочарова Ірина Василівна,  к.філолог.н., доцент, заст.зав.кафедри іноземних мов

Вавілова Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Виноходова Світлана Григоріна, докторант кафедри маркетингу, доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Данилишин Богдан Михайлович, завідувач кафедри регіоналістики і туризму, академік НАН України

Друзь Юрій Миколайович, к.п.н.,доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Лісовська Валентина Петрівна, к.ф-н.н., доцент, кафедри вищої математики

Мельник Ольга Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики

Муратов Сеіт Серверович студент спеціальності «Маркетинг»

Назаренко Богдан Євгенович, аспірант кафедри маркетингу

 Нікітенко Олександр Русланович,  голова профбюро студентів та аспірантів факультету маркетингу

Олексюк Олексій Іванович, завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики, д.е.н., професор

Панкратов Олег Михайлович,  к.т.н., доцент, кафедри регіоналістики і туризму

Пилипів  Віталій Володимирович, д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму

Пилипчук Володимир Петрович,  к.е.н, професор кафедри маркетингу

Славич Ірина Юріївна, старший лаборант кафедри іноземних мов

Тверітінов Данило Сергійович, студент спеціальності 051 Економіка, спеціалізації – регіональна економіка та місцеве самоврядування

Федорченко Андрій Васильович, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор

Хмурковський Геннадій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності і логістики

Шишигіна Лілія Сергіївна,  зав.навчально-методичної лабораторії кафедри маркетингу

Шуцький Владислав  Володимирович  голова САР

Регламент вченої ради факультету

План роботи вченої ради факультету

Положення про вчену раду факультету маркетингу 21.12.2017

 

 

 

 

Остання редакція: 06.11.18