Факультет маркетингу

Професійний дорадчий комітет

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за участю компаній-партнерів створив Професійний дорадчий комітет КНЕУ.

Участь компаній у комітеті реалізується через делегованих ними працівників, які є експертами у відповідних сферах професійної діяльності. Участь в комітеті є безкоштовною і не передбачає фінансових зобов’язань.

Комітет створено з метою покращення якості підготовки студентів та врахування потреб роботодавців у процесі навчання. 

До основних завдань комітету належать такі:

1) Формування рекомендацій щодо компетентностей, якими мають володіти випускники різних освітніх програм;

2) Спільна розробка та проведення експертизи освітніх програм, внесення пропозицій щодо змісту, форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти;

3) Розробка рекомендацій щодо впровадження нових і удосконалення наявних освітніх програм, внесення змін у навчальні плани та програми навчальних дисциплін.

 

У разі вашої (Вашої компанії) зацікавленості у роботі професійного дорадчого комітету, просимо контактувати з нами: 

fm@kneu.edu.ua або за телефоном +38 099 308 64 38 (заступник декана факультету маркетингу, д.е.н., проф. Олександр Дима)

Остання редакція: 07.12.22