Факультет маркетингу

Навчальні дисципліни рівня PhD

Остання редакція: 31.01.24
Управління ланцюгами постачання

Мета дисципліни - сформувати у здобувачів наукового ступеня цілісного розуміння ефективного формування та управління ланцюгами постачання товарів на сучасних регіональних і глобальних ринках.

Міждисциплінарні зв’язки.Здобувачі PhDуже володіють певним обсягом знань зі теорії та практики логістики, отриманих під час навчання на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти. Навчальна дисципліна «Управління ланцюгами постачання» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення навчальних дисциплін  «Методологія економічних досліджень», «Економетричне моделювання в ІТ-середовищі», та інших навчальних дисциплін.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни