Факультет маркетингу

Наукова робота

На кафедрі під керівництвом доктора економічних наук, професора А.Ф. Павленка було створено одну з найперших в Україні наукову школу з питань маркетингу.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно веде активну науково-дослідну роботу, результати якої використовуються в навчальному процесі, створюються нові навчальні дисципліни, які відповідають сучасній філософії ринкових відносин. Розробки професорсько-викладацького складу кафедри знаходять своє втілення в монографіях, підручниках, навчальних посібниках та значній кількості статей, які щорічно виходять у світ.

До наукової роботи кафедри залучаються докторанти й аспіранти. Відбуваються захисти докторських та кандидатських дисертацій з актуальних проблем теорії та практики маркетингу в Україні.

Активну участь у науково-дослідній роботі беруть здобувачі ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Щорічно проводяться міжнародні студентські конференції, за матеріалами яких публікуються збірники наукових праць. Здобувачі ОПП «Маркетинг» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти беруть активну участь і стають переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт та інших наукових конкурсах для обдарованої студентської молоді.