Факультет маркетингу

Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

Слава Україні! Разом переможемо!

Викладання іноземних мов у нашому університеті здійснюється з часів його існування. Тривалий час тут була тільки одна кафедра іноземних мов, яку очолювали Н. В. Славіна, Ю. О. Жлукенко, Б. Т. Ушакова, С. М. Савицька, О. Л. Шевченко. У 1992 році кафедру було поділено на дві —кафедру іноземних мов фінансово-економічного факультету (завідувач В. Приндкж) та кафедру     іноземних мов  факультету міжнародної  економіки та права (завідувач О. Шевченко).

Від    першої з них 1994 року відокремили кафедру іноземних мов факультету маркетингу.

Першим     завідувачем кафедри  була старший викладач И. Ю. Кунатенко; з 1999 р. її очолює кандидат педагогічних наук доцент Ю. М. Друзь.  

Детальніше про кафедру »

Кафедра здійснює викладання на факультетах маркетингу, економіки та управління, інформаційних систем і технологій денної, вечірньої та заочної форм навчання. Викладачі кафедри також  викладають у Центрі магістерської підготовки, а також — відділенні довузівської підготовки.

Кафедра починала з викладання двох курсів: іноземної мови та ділової іноземної мови. Тепер кафедра здійснює викладання англійської, французької та іспанської мов за професійним спрямуванням на вказаних факультетах протягом двох років.

Успішне проведення  навчального процесу забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри, які постійно підвищують свою кваліфікацію в різних закладах і організаціях, у тому числі й закордонних. Сьогодні на кафедрі працюють  28 викладачів,  з  них  5   кандидатів наук, які на високому науково-методичному рівні   забезпечують   викладання  іноземних мов, Кафедра має у своєму розпорядженні 3 лінгафонні кабінети, обладнані сучасними аудіо- та відсозасобами  навчання з широким вибором відповідних носіїв записів, які інтенсивно застосовуються для оволодіння навичками сприйняття  іноземної мови на слух.

Для  забезпечення  якісної  підготовки майбутніх фахівців використовують розроблені кафедрою ситуаційні завдання, ділові ігри, тести тощо. Усе це уможливлює оптимізацію навчального процесу, максимальне наближення навчання іноземним мовам до потреб економічного фаху.

Активно займаються викладачі кафедри і науковою роботою. Починаючи  з   1998 року викладачі Т. М. Гусак, Г. М. Друзь, Ю. М. Пішванова захистили кандидатські дисертації.  Ще  кілька  співробітників  кафедри плідно працюють над дисертаціями. Перелік друкованих праць, підготовлених викладачами кафедри і опублікованих у наукових виданнях за роки її існування, становить більше ста найменувань.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »