Факультет маркетингу

Кафедра вищої математики

    На кафедрі здійснюється підготовка з дисциплін: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне забезпечення у сфері економіки,  вища та прикладна математика,  прикладна математика,  математика в управлінні, кількісні методи фінансової аналітики.

 

Історія кафедри

    Кафедра вищої математики була створена у 1961 році внаслідок реорганізації кафедри статистики, якою тоді керував відомий учений, професор, доктор економічних наук Пасхавер Й.С.

   У 1961 році, під час утворення кафедри вищої математики, яку очолив доцент, кандидат технічних наук Кузнєцов Ю.М., було підібрано викладацький та навчально-допоміжний персонал, а також виділено приміщення. У той час на кафедрі працювали викладачі: Арнольд Г.А., Беттяр З.І., Головченко А.Є., Заровенський Т.Л., Королевич Ю.С., Мартиненко Л.Ф., Плужніков Г.Т., Фіалко Ю.І. Завдяки першому викладацькому складу було визначено основні стратегічні напрямки роботи кафедри. Викладацький склад кафедри постійно поповнювався досвідченими викладачами. Так у 1963-1969 роках на кафедрі почали працювати Барковська Н.В., Волощенко А.Б., Винниченко М.Г., Галагуз Б.П., Греджук І.Ф., Гетманцев В.Д., Гриневич Ю.А., Городкова І.М., Жлуктенко В.І., Загородній І.В, Кісєльов П.Я., Кузубов В.І., Рєдкобородий Ю.М., Сєргєєв В.В., Сєдова А.М., Федоренко Л.Г., Черноус К.А., Черніс Г.М., Шарапов А.Д., Щетинська А.І. Заступником завідувача кафедри працював Волощенко А.Б. На кафедрі викладалися дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування. Викладачі працювали над удосконаленням науково-методичної роботи, а також брали активну участь у спортивному житті інституту. Так Беттяр З.І., Гетманцев В.Д., Городкова І.М., Сєргєєв В.В., Федоренко Л.Г. були членами збірної команди викладачів інституту з волейболу, яка їздила на змагання до Мінську та Тбілісі.

   За рішенням Вченої ради та ректорату інституту в лютому 1969 року кафедру поділили на дві: вищої математики (завідувач Греджук І.Ф., доцент, кандидат фізико-математичних наук) і кафедру математичного програмування і теорії ймовірностей (завідувач Кузнєцов Ю.М., доцент, кандидат технічних наук). Але у 1971 році знову відбулося об’єднання кафедр – в кафедру вищої математики (завідувач Кузнєцов Ю.М.). Навчальна дисципліна математичне програмування була передана кафедрі економіко-математичних методів. У зв’язку з цим викладачі Шарапов О.Д. і Городкова І.М. перейшли працювати на кафедру економіко-математичних методів.

   З 1976 по 1980 рік кафедрою вищої математики керував доцент, кандидат фізико-математичних наук Гетманцев В.Д. У цей період на кафедрі відбувся перерозподіл навчальних дисциплін: теорія ймовірностей і математична статистика була передана кафедрі економіко-математичних методів і викладачі Гриневич Ю.А., Жлуктенко В.І., Загородній І.В., Рєдкобородий Ю.М., Черноус К.А. перейшли працювати на кафедру економіко-математичних методів.

   Викладацький досвід кафедри успішно впроваджувався в інших країнах. Зокрема, викладачі кафедри вищої математики працювали на Кубі в університеті м. Санта-Клара (доцент Гетьманцев В.Д. у 1965-1966 роках); в Малі у національній школі інженерів у місті Бомако (доцент Греджук І.Ф. у 1976-1980 роках); у Бурунді в національному університеті м. Бужумбура, (доцент Греджук І.Ф. у 1984-1988 роках); у Буркуна-Фассо у національному університеті м. Уагадугу (доцент Макаренко О.І. у 1984-1987 роках). 

    З 1981 по 2007 рік кафедру очолював  відомий учений, автор понад 550 наукових та методичних публікацій, професор, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії УРСР Валєєв К.Г., який багато уваги приділяв підбору кадрів, формуванню наукового колективу. Під керівництвом професора Валєєва К.Г. захистили дисертації понад 40 аспірантів, четверо з яких стали докторами наук. Заступниками завідувача кафедри працювали Волощенко А.Б., Барковська Н.В., Лютий О.І. З 2001 року дисципліну теорія ймовірностей і математична статистика знову було повернено до кафедри вищої математики. У зв’язку з цим на кафедру вищої математики з кафедри економіко-математичного моделювання  перейшли працювати викладачі Городкова І.М., Случинський О.О., Костинский О.Я, Кочеткова О.М.

1-й ряд (зліва направо): Бабич С. Ю., Сіліч Н.М., Джалладова І.А., Валєєв К.Г., Городкова І.М.,  Щетинська А.І., 
                                         Беттяр З.І,,  Черніс Г.М., Григулич С.М., Лісовська В.П., Барковська Н.В.
2-й ряд(зліва направо):Лапшин А.Л., Кулик А.Б., Гетьманцев В.Д., Лютий О.І., Тузов О.Н.,  Винниченко М.Г., 
                                        Семенченко Т.П., Блудова Т.В., Овсієнко В.Г., Борисов Є.М.

    У ці роки на кафедрі працювало 38 викладачів: два професори, доктори фізико-математичних наук Валєєв К.Г., Бабич С.Ю.; 25 доцентів: кандидати фізико-математичних наук Барковська Н.В., Блудова Т.В., Винниченко М.Г., Галагуз Б.П., Гетманцев В.Д., Греджук І.Ф., Джалладова І.А., Діденко В.І., Кочеткова О.М., Константинов А.Х., Лютий О.І., Лапшин А.Л., Лісовська В.П., Максименко В.М., Макаренко О.І., Неня О.І., Овсієнко В.Г., Пахомов І.І., Саушкін О.Ф., Случинський О.О., Семейко М.Г., Тузов О.Н., Черніс Г.М., кандидати педагогічних наук Семенченко Т.П., Сіліч Н.М.; п’ятеро старших викладачів: Беттяр З.І., Шушарін Ю.В., Щетинська А.І., Костинський О.Я., кандидат фізико-математичних наук Кулик А.Б., чотири асистенти: кандидати фізико-математичних наук Борисов Є.М., Дегтяр С.В., кандидати педагогічних наук Григулич С.М., Стасюк В.Д., і два асистента: Городкова І.М., Шуклін Г.В.

    У цей період постійно поповнювався кількісний  склад кафедри, значно поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів, розширювалися та зміцнювалися наукові й методичні зв’язки із кафедрами університету, інститутами Національної академії наук України, вищими навчальними закладами України.

   З 2007 по 2018 рік кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, професор Макаренко О.І., який підготував трьох кандидатів наук, має більше 50 науково-методичних праць. Заступником завідувача працювала професор, кандидат фізико-математичних наук Лісовська В.П.У цей період до роботи кафедри долучилися  доцент к.ф.-м.н. Асроров Ф. А. та асистенти: Зунарджи Н. Ю., Куцик Н. М., Шевченко Г.В.

1-й ряд (зліва направо): Щетинська А.І., Черніс Г.М., Макаренко О.І., Лісовська В. П., Беттяр З.І.,
                                        Стасюк В. Д., Зунарджи Н.Ю., 
2-й ряд(зліва направо):Луцишина Ж. В., Тертична О. М., Лютий О.І., Манжос Т. В., Бабич С. Ю., Неня О. І.,
                                        Шушарін Ю. В.,  Греджук І.Ф., Шевченко Г. В.
 

    У цей період значно розширився перелік дисциплін, які викладалися на кафедрі: вища математика для економістів, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне забезпечення у сфері економіки, вища та прикладна математика. Були введені у викладання  нові спецкурси: елементи математичної економіки, кількісні методи фінансової аналітики. У 2016 році дисципліна теорія ймовірностей та математична статистика, за рішенням деканів і гарантів освітньо-професійно програм, була вилучена з викладання основних дисциплін і залишилася  вибірковою дисципліною.

     З лютого 2019 року кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, професор Блудова Т.В., яка має 137 наукових і науково-методичних праць і підготувала одного доктора економічних наук та 2-х кандидатів економічних наук. Плідно працює із здобувачами 3-х докторських та аспірантами 3-х кандидатських дисертацій. Блудова Т.В. також має другу вищу освіту (консерваторія імені П.І. Чайковського), призер Міжнародних конкурсів оперних співаків, автор літературних збірок, бере участь в освітньо-культурних програмах на телебаченні і радіо.

   Заступником завідувача кафедри працює доцент Тертична О.М. На кафедрі працює 18 викладачів: 3 професори – доктор  економічних наук Блудова Т.В., кандидати фізико-математичних наук Макаренко О.І., Лісовська В.П.; 12 доцентів: кандидати фізико-математичних наук Борисов Є.М., Горохова О.М., Дегтяр С.В., Кулик А.Б., Магда О.В., Манжос Т.В., Мельник О.О., Случинський О.О., Тертична О.М., Тузов О.Н., Шушарін Ю.В., кандидат педагогічних наук Григулич С.М., старший викладач Луцишина Ж.В.; асистенти Щекань Н.П., Островська М.С. На кафедрі навчається 3 аспіранти: Галахов Є.М., Данилюк Н.М., Шапошник О.Л.

   У зв’язку з інтенсивною інтеграцію України в європейський і світовий науковий простір вперше за історію кафедри було розроблено дисципліну вищої математики на англійській мові, яку викладають професор Блудова Т.В. і доцент Горохова О.М.

    На кафедрі також були підготовлені спецкурси за наступною тематикою: кількісні методи фінансової аналітики  (доцент Манжос Т.В.), кількісні методи в соціологічних дослідженнях (доцент Григулич С.М.), обчислювальні методи у фінансах (доцент Кулик А.Б.), SPSS у фінансах (доцент Борисов Є.М.), прикладна економетрика (доцент Лісовська В.П.). Науковці кафедри плідно працюють над створенням нових спецкурсів, а також вивчають та діляться досвідом роботи у європейських університетах.

     Так в грудні 2018 року в рамках програми Erasmus+ISMна Міжнародній конференції «Третя місія університету» завідувач кафедри проф. Блудова Т.В. виступила в університеті Констанц (Німеччина) з доповіддю «Сучасні принципи формування соціальної місії університету від частинного до загального рівня на прикладі кафедри вищої математики ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Доц. Горохова О.М. успішно пройшла стажування в Польщі, а доц. Мельник О.О. –в Чехії.

      З метою підготовки майбутніх економістів для держави кафедра розвиває тісні зв’язки з Малою Академією наук Київської області. Професор Блудова Т.В. єголовою журі МАН секції «Прикладна математика», а доцент Гигулич С.М. –член журі секції «Математика». Так на саміті "Стратегічне партнерство: ОСВІТА.НАУКА.ВЛАДА", за участі представників освіти, науки, влади, міжнародних організацій та дипломатичних установ, завідувач кафедри проф. Блудова Т.В. дала інтерв’ю про важливість реформ і розвиток взаємозв’язку вищої та середньої школи. 

    Нині викладачі кафедри вищої математики поглиблено працюють над стратегією розвитку наукових зв’язків із вітчизняними та зарубіжними  університетами, над розробкою нових спецкурсів, впровадження інноваційних методів навчального процесу, над пошуком науково-дослідних напрямів співпраці з бізнес-організаціями та створення нових проектів для грантової діяльності в умовах загальної стратегії університету.

            

Детальніше »

 

Положення про кафедру

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни магістерського рівня
Розклад викладачів