Факультет маркетингу

Навчальні дисципліни магістратури

Дисципліни освітньої програми "Управління туристичними проєктами" (магістерський рівень).

Обов'язкові:

Вибіркові:

 

Практична підготовка: