Факультет маркетингу

Інформація для студентів

Інформація щодо підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт (2020 рік)

!!! Щодо підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт та проходження практики (2020 рік)

 

БАКАЛАВРСЬКІ:

СТУДЕНТИ! Дотримання графіку підготовки роботи та вимог щодо  її змістовного наповнення та оформлення (див. в "Методичних рекомендаціях") Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ! 

 

Захист звітів з практики - 25.05.2020

Попередній захист - 25.05.2020

 

На перевірку на плагіат роботу відправляє виключно НАУКОВИЙ КЕРІВНИК (цим він засвідчує готовність роботи і допуск до проходження подальших процедур підготовки до захисту)

Виробнича (переддмпломна) практика - на бакалаврському рівні вищої освіти:

МАГІСТЕРСЬКІ:

УВАГА!!! 

Зміна графіку попереднього захисту кваліфікаційних магістерських робіт для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання.

Попередній захист

Перший етап - в онлайн режимі (деталі будуть повідомлені групам на початку квітня), 

Другий етап (офлайн) - після 24.04.2020

Допуск до захисту (завідувачем/заступником завідувача кафедри): після 24.04.2020 (точна дата буде повідомлена пізніше)  

Перевірка диску з фінальною версією роботи секретарем Екзаменаційної комісії (ЕК), надання секретарю ЕК Супровідної інформації (електронна версія): після 24.04.2020 (точна дата буде повідомлена пізніше).

Захист КМР: 28.04 (в дистанційному режимі)

 

Остання редакція: 06.05.20