Факультет маркетингу

Інформація для студентів

Інформація щодо підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт (2020-2021 н.р.)

 

БАКАЛАВРСЬКІ:

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи 

Бланки заяви на затвердження теми, індивідуального завдання,титульної сторінки кваліфікаційної роботи, відгуку наукового керівника, зовнішньої рецензії

Оформлення друкованої версії бакалаврської кваліфікаційної роботи

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКІ:

Орієнтовний графік підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських робіт

Бланк заяви на затвердження теми

Титульна сторінка КМР

Бланк відгуку наукового керівника

Бланк зовнішньої рецензії

Бланк індивідуального завдання друкується на 1 листі з обох сторін

Бланк "Супровідна інформація до КМР здобувача вищої освіти для її передачі до Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського"

Бланк згоди на обробку персональних даних

Оформлення кваліфікаційної магістерської роботи

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

Виробнича (переддипломна) практика - на бакалаврському рівні вищої освіти

Заява на затвердження бази практики

Типовий бланк договору на проходження практики

Програма організації та проведенння виробничої (переддипломної) практики 

Бланк титульної сторінки звіту з практики

Остання редакція: 13.10.20