Факультет маркетингу

Кафедра регіоналістики і туризму

Кафедра регіоналістики і туризму здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього.  

 

 

Місія кафедри регіоналістики і туризму полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузях економіки міста й урбаністики, регіоналістики, зеленої економіки, а також туризму.

 

Основна мета кафедри – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, здатні критично оцінювати ключові закономірності розвитку суспільства і готові до постійно виникаючих викликів часу, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення економічного розвитку міста, туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та на принципах зеленої економіки.

 

Спеціалізації  кафедри

 

Спеціалізація «Економіка міста і урбаністика» (Urban Economy/ Urban Studies) орієнтована та націлена на реалізацію майбутнім фахівцем його потенціалу у різних сферах міської економіки: від започаткування бізнесу і бізнес-проектування до управління і просторового планування міста. Отримані знання та сформовані компетентності  під час підготовки за даною освітньою програмою даватимуть можливість майбутньому фахівцю організовувати власні ефективні стартапи в міському середовищі,  долучатися до команд креативних молодих людей, ставати членами громадських організацій і брати участь в проектах з міського розвитку, діяльність яких може передбачати отримання та освоєння міжнародних грантів, фінансування з міських бюджетів тощо, а також  відкривають перспективи  працевлаштування в структурах міських органів влади та публічного адміністрування.

 

Спеціалізація «Зелена економіка» (Green Economy) орієнтована на дієвих молодих людей, які хочуть уміти створювати прибутковий Sustainable Business, започатковувати green-стартапи, розробляти програми екологічної модернізації та запроваджувати системи екоменеджменту підприємства, або ж бути консультантами із питань зеленої економіки.   

 

Спеціалізація "Туризм" (Tourism) направлена на підготовку фахівців з розробки туристичного продукту, проектування програм  турів, турпакетів та інших продуктів туристичної діяльності; націлена на  формування компетентностей з організації туроператорських, турагентських та готельно-ресторанних послуг, а також на прийняття оперативних управлінських рішень в сфері гостинності та туристичної діяльності. Отримані знання та набуті практичні навички в рамках освітньої програми зі спеціалізації "Туризм" дозволяють молодим людям знаходити свою нішу в секторі туристичних послуг, зокрема започатковувати власний  туристичний бізнес, робити кар"єру в транснаціональних готельних мережах, туристичних компаніях та курортних комплексах в різних кутках світу, а також долучатися до креативних проектних груп з планування та управління розвитку туристичних дестинацій і реалізації стратегій  функціонування міського туризму. 

 

Для ознайомлення зі спеціальностями кафедри натисніть на зображення 

Детальніше про кафедру »

 

Положення про кафедру »

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Історію кафедри започатковано в 1952 році, коли вона отримала назву  кафедри економічної географії та економічної історії. Тоді її очолив доктор історичних наук, професор Іван Іванович Кравченко. Штат кафедри включав двох істориків — професора, доктора історичних наук І. І. Кравченка і доцента, кандидата історичних наук В.І. Петрусенка, а також трьох економіко-географів — доцента, кандидата географічних наук А. Л. Устінову і старших викладачів — М. А. Валяшко та П. С. Пригоду.

У 1953 році кафедру очолив доцент, кандидат історичних наук В. Т. Чунтулов. У тому ж році склад кафедри поповнили доцент, кандидат історичних наук С. П. Лаута і старший викладач Т. А. Ніржберг, а в 1954 році — А. М. Григор’єв, який викладав економічну географію (пізніше, коли в інституті було створено спецраду із захисту дисертацій, А. М. Григор’єв першим отримав тут науковий ступінь кандидата економічних наук).

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор географічних наук О. Т. Діброва, професор Г. О. Кравченко (КДУ ім. Т. Г. Шевченка) та доцент, кандидат географічних наук І. П. Старовойтенко.

З часом, коли з’явились нові факультети, зросла чисельність студентів і кафедра поповнилася новими викладачами — доцентом, кандидатом географічних наук М. О. Хілюком та старшим викладачем В. Ф. Терещенком.

У цей період на кафедрі виокремлюється юридична секція, яку представляли професор, доктор юридичних наук С. Н. Ландкоф і професор, доктор юридичних наук Я. Л. Штутін, а також доценти, кандидати юридичних наук Є. Ф. Голеня, М. І. Андріанов, А. Клюшниченко, а згодом — О. А. Костюченко (пізніше ця секція виділилась в окрему кафедру правових дисциплін).

Починаючи з 1960 року, коли КІНГ став провідним вищим навчальним економічним закладом України, на викладацьку роботу в інститут прийшло багато відомих учених. Зокрема, кафедра економічної географії та економічної історії поповнилась широко знаним у наукових колах не лише України, а й усього СРСР, професором, доктором історичних наук В. О. Голобуцьким, відомим, перш за все, своїми роботами з історії українського козацтва.

У 1961 році кафедра економічної географії та економічної історії була розділена на кафедри історії народного господарства (завідувач кафедри В. О. Голобуцький) і кафедру економічної географії (завідувач кафедри І. П.Старовойтенко), якого на цій посаді через рік змінив А. М. Григор’єв.

У 1971 році кафедри економічної географії та історії народного господарства знову об’єднались. До складу об’єднаної кафедри увійшли викладачі економічної історії на правах окремої секції: доценти, кандидати економічних наук – Е. М. Голін, В. О. Голубєв, М. В. Прожогін та старший викладач Л. М. Рудомьоткіна. Пізніше до них приєднались — доценти, кандидати економічних наук О. А. Пучко і Н. О.Тимочко.

У 60—80 рр. ХХ століття колектив кафедри також поповнили доценти, кандидати географічних наук М. М. Штепа (1962 р.) та Д. В. Сущевський (1962 р.), кандидати економічних наук В. П. Цибуляк (1963 р.), Л. І. Зацепиліна (1963р.), кандидати географічних наук І. Т. Бондарук (1968 р.), О. Д. Краєвий (1975 р.), Д. Я. Хусаїнов (1976 р.), ст. викладач Г. І. Танигін (1975 р.), а також Ю. М. Коснирєв (1974 р.). Пізніше ряди викладачів кафедри поповнили доценти, кандидати економічних наук О. В. Ольшанська (1987 р.), І. В. Білоконь(1988 р.), О. К. Аблова (1988р.), кандидат географічних наук К. Ф. Коценко (1988 р.).  З підготовчого відділення до складу кафедри увійшли доцент, кандидат педагогічних наук Н. О. Бойко та асистент Т. І. Рудчук.

У 1999 році секція економічної історії була переведена у склад  новоствореної кафедри економічної історії та історії економічних вчень.

У 2001 році до складу кафедри було включено секцію безпеки життєдіяльності у складі доцента, кандидата технічних наук О. М. Панкратова та старших викладачів О. К. Міляєва, В. П. Мірюка, Р.І. Черевко, О. Г. Ватутіна, М. П. Аксьонова.

За час існування кафедри (1952—2011 рр.) на посаді завідувача кафедри змінилось 10 осіб, з них перші два — спеціалісти з економічної історії та 8 – економіко-географи або економісти.

Після багаторічного завідування кафедрою професором А.М. Григор’євим на цій посаді працювали: доцент Л. А. Устінова (1976—1981 рр.), професор П. В. Волобой (1981—1985 рр.), професор Ю. І. Пітюренко (1985—1988 рр.) та член-кореспондент НАН України, професор, доктор економічних наук, народний депутат Верховної Ради України багатьох скликань, голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України Сергій Іванович Дорогунцов (1988–2008 рр.), який керував кафедрою протягом 20 років. Під час його завідування, у 1989 році кафедра отримала нову назву – розміщення продуктивних сил, відповідно до основного курсу, що викладався на кафедрі.

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор економічних наук М.А.Хвесик, професор, доктор економічних наук Я.Б.Олійник.  Професори, доктор економічних наук Т.А. Заяць та  доктор географічних наук М.І.Фащевський продовжують працювати на кафедрі й сьогодні.

Після виходу на пенсію професора С.І. Дорогунцова у 2008 році, кафедру очолила доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська.

У 2006 році як нормативну дисципліну було введено курс «Регіональна економіка». У 2008 році колективом кафедри під керівництвом О.В. Ольшанської  було впроваджено оновлену редакцію навчальної програми курсу «Регіональна економіка», опубліковані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» із застосуванням сучасних освітніх технологій. Відповідно до таких змін, у 2009 році, за пропозицією колективу кафедри, її було перейменовано у кафедру регіональної економіки.

Починаючи з 2010 року кафедра ініціювала включення в навчальні плани підготовки бакалаврів нових вибіркових дисциплін: «Управління регіональним розвитком», «Регіонально-просторовий розвиток економіки», «Управління природокористуванням», «Соціально-економічний розвиток регіону», «Просторова організація економіки» та здійснила їх навчально-методичне забезпечення. Потреба в запровадженні цих дисциплін викликана як новим етапом у розвитку теорії і методології регіонально-просторового розвитку господарства, так і потребами практики.

За ініціативою кафедри з 2010 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно беруть участь  студенти понад 25 вишів України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

За ініціативою кафедри у 2013 р. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана приєднався до Асоціації регіональних досліджень (RSA) як форуму науковців та практиків у галузі економічних, соціальних та екологічних питань розвитку регіонів.

У 2014 р. на кафедрі створено студентську науково-дослідницьку лабораторію з регіоналістики і просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідній, творчій та пошуковій роботі, що сприяє підвищенню їхньої професійної компетенції в галузі регіонального аналізу, визначенні конкурентних переваг і напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

У 2014 р. кафедра ініціювала створення Інституту регіоналістики як структурного підрозділу, що функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Очолює інститут академік НАН України Б. М. Данилишин.

Мета Інституту регіоналістики — проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку, обґрунтування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.

У 2009—2015 рр. колектив кафедри організував проведення трьох Міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». Участь у них брали понад 200 науковців, викладачів та молодих учених  понад 20 областей України, представники наукових шкіл Бельгії, Польщі, Китаю,  Білорусі, Казахстану та інших країн. За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей.

У 2014 р. кафедра ініціювала  створення спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також відкриття аспірантури і докторантури за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Значна робота здійснена колективом кафедри у напряму ліцензування та відкриття в університеті нової спеціальності 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», набір на яку розпочався у 2015 році. Відповідно до цього змінилася назва кафедри, яку перейменовано на кафедру регіональної економіки і туризму, та її статус — із загальноосвітньої кафедри на випускову.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Географія туризму

Метою дисципліни «Географія туризму» є надання майбутнім фахівцям сфери туризму професійних знань у сфері теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування фахового світогляду щодо просторової організації та передумов розвитку спеціалізованих видів туризму в  країнах та регіонах світу

Екологія

Метою дисципліни «Екологія» є формування сучасних екологічних знань, мислення та екологічної свідомості у майбутніх фахівців-економістів, пізнання ними закономірностей взаємодії людського суспільства та біосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля, засвоєння принципів раціонального природокористування за умов обмеженості та вичерпності природних ресурсів, засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти, розуміння стратегії виживання в сучасному екологічному середовищі та необхідності екологічної експертизи господарської діяльності

Основи туризмознавства

«Основи туризмознавства» є дисципліною фахового спрямування у підготовці бакалаврів з туризму.  Метою вивчення дисципліни є формування необхідних знань з теорії туризмознавства та практичних навичок з організації туристичних подорожей для майбутніх фахівців у сфері туризму.

Завдання курсу – ознайомити студентів з основними поняттями та дефініціями туризму, з його історією та сучасним станом розвитку туристичного господарства, умовами діяльності туристичних підприємств (фірм), сформувати глибокі знання та практичні навички, необхідні для організації туристичної діяльності, створення та організація роботи туристичного підприємства (туроператора, турагентства)

Регіональна економіка

Метою науки «Регіональна економіка» є формування у студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо науково-методологічних засад функціонування соціально-економічних систем регіонів, узгодження загальнодержавної і регіональної економічної політики та інтересів, ресурсного забезпечення та організаційно-економічних механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників

Рекреаційні комплекси світу

Метою дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є формування у студентів глибоких знань щодо науково-методологічних засад формування територіально-рекреаційних комплексів світу, особливостей їх розвитку і розміщення, принципів організації рекреаційної діяльності та набуття практичних навичок щодо  використання вітчизняного та зарубіжного досвіду вдосконалення системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення на основі використання національних рекреаційно-туристичних ресурсів

Просторова організація економіки

Мета дисципліни «Просторова організація економіки» – поглибити знання про сучасні глобалізаційні закономірності розвитку суспільства, методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір

Регіонально-просторовий розвиток економіки

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань про наукові засади просторового розвитку економіки, методологію дослідження та механізми реабілітації проблемних територій, основні підходи до вироблення стратегії розвитку регіонів України, вдосконалення їх  інфраструктурного забезпечення з урахуванням впливу національних та глобальних чинників

Соціально-економічний розвиток регіону

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів  знань про науково-методологічні засади формування соціально-економічних систем регіонів, стратегію регіонального розвитку, основні напрями та завдання  регіональної економічної політики та  механізми її реалізації, прогнозування розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників

Управління природокористуванням

Під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління природокористування»  студентам надаються знання щодо закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки економічного та екологічного підходів до оцінки результатів господарської діяльності, основних принципів реалізації екологічної політики з врахуванням досвіду розвинутих країн, механізму управління природокористуванням та специфіки впливу його важелів – адміністративних, правових, економічних, превентивних та інших

Управління регіональним розвитком

Мета дисципліни. Вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком» особливо актуальне для студентів, які навчаються на спеціальності «Міжнародна економіка і менеджмент», оскільки озброює майбутніх фахівців найсучаснішими знаннями в нинішній непростий історичний період, який характеризується зростанням частоти екстремальних ситуацій у розвитку суспільств — швидкими економічними і соціальними змінами типів систем, активною глобалізаційною трансформацією, появою геоекономічних регіонів, регіонально-просторових систем і мереж, головною ознакою яких є інтернаціоналізація економічних і соціальних процесів

Вступ до фаху (К-ра Регіональної економіки і туризму)

Метою дисципліни є формування у студентів знань про  туристичну галузь як про вид діяльності та соціально-економічне явище, розуміння  специфіки функціонування суб'єктів туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного підприємства.

Предметом  дисципліни «Вступ до фаху» є вивчення механізму діяльності туристичної галузі

Основи екології та безпеки життєдіяльності
Основи екології
Географія культури
Георесурсний потенціал регіону
Країнознавство (К-ра Регіональної економіки і туризму)
Організація туристичних подорожей
Основи глобальної екології
Основи загальної екології
Туристичне країнознавство
Тренінги (К-ра Регіональної економіки і туризму)
Безпека життєдіяльності

Під час вивчення курсів «Безпека життєдіяльності» студенти отримують знання щодо загальних закономірностей виникнення, поширення та впливу на людину шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів у надзвичайних ситуаціях природного та антропогенного походження. Вони ознайомлюються з принципами захисту від дії найбільш характерних негативних чинників як у побутових умовах, так і на виробництві, вивчають сучасні методики виявлення та оцінки обстановки в осередках ураження, що утворюються під час руйнування радіаційно-, хімічно- та гідродинамічно небезпечних об’єктів, набувають навичок надання долікарняної допомоги ураженим, ознайомлюються зі змістом нормативно-правових документів щодо захисту життя і діяльності людини

Зарубіжний досвід управління природокористуванням
Рекреалогія
Ресурсний потенціал регіону
Соціоекологія
Теорія сталого розвитку
Туризм міських агломерацій
Управління природними ресурсами в умовах децентралізації
Вступ до спеціальності «Регіональна економіка і місцеве самоврядування
Вступ до спеціальності Екологічна економіка
Вступ до спеціальності Туризм
Безпека туризму (К-ра Регіоналістики і туризму)
Економіка природокористування
Економіка регіонів України
Інновації в туризмі
Організація готельного господарства
Організація ресторанного господарства
Організація туристичного бізнесу
Організація екскурсійної діяльності
Організація зеленого туризму
Основи економіки довкілля
Основи наукових і практичних досліджень
Основи ноосферознавства
Основи сталого розвитку
Відео кафедри

Програма 5 каналу «В кабінетах» та її ведуча Лариса Губіна в гостях у завідувача кафедри регіоналістики і туризму, академіка НАН України Богдана Михайловича Данилишина.