Факультет маркетингу

Кафедра регіоналістики і туризму

Кафедра регіоналістики і туризму здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього.  

 

 

Місія кафедри регіоналістики і туризму полягає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузях економіки міста й урбаністики, регіоналістики, зеленої економіки, а також туризму.

 

Основна мета кафедри – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, здатні критично оцінювати ключові закономірності розвитку суспільства і готові до постійно виникаючих викликів часу, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення економічного розвитку міста, туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та на принципах зеленої економіки.

 

Спеціалізації  кафедри

 

Спеціалізація «Економіка міста і урбаністика» (Urban Economy/ Urban Studies) орієнтована та націлена на реалізацію майбутнім фахівцем його потенціалу у різних сферах міської економіки: від започаткування бізнесу і бізнес-проектування до управління і просторового планування міста. Отримані знання та сформовані компетентності  під час підготовки за даною освітньою програмою даватимуть можливість майбутньому фахівцю організовувати власні ефективні стартапи в міському середовищі,  долучатися до команд креативних молодих людей, ставати членами громадських організацій і брати участь в проектах з міського розвитку, діяльність яких може передбачати отримання та освоєння міжнародних грантів, фінансування з міських бюджетів тощо, а також  відкривають перспективи  працевлаштування в структурах міських органів влади та публічного адміністрування.

 

Спеціалізація "Туризм" (Tourism) направлена на підготовку фахівців з розробки туристичного продукту, проектування програм  турів, турпакетів та інших продуктів туристичної діяльності; націлена на  формування компетентностей з організації туроператорських, турагентських та готельно-ресторанних послуг, а також на прийняття оперативних управлінських рішень в сфері гостинності та туристичної діяльності. Отримані знання та набуті практичні навички в рамках освітньої програми зі спеціалізації "Туризм" дозволяють молодим людям знаходити свою нішу в секторі туристичних послуг, зокрема започатковувати власний  туристичний бізнес, робити кар"єру в транснаціональних готельних мережах, туристичних компаніях та курортних комплексах в різних кутках світу, а також долучатися до креативних проектних груп з планування та управління розвитку туристичних дестинацій і реалізації стратегій  функціонування міського туризму. 

 

Для ознайомлення зі спеціальностями кафедри натисніть на зображення


 

Детальніше про кафедру »

 

Положення про кафедру »

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Історію кафедри започатковано в 1952 році, коли вона отримала назву  кафедри економічної географії та економічної історії. Тоді її очолив доктор історичних наук, професор Іван Іванович Кравченко. Штат кафедри включав двох істориків — професора, доктора історичних наук І. І. Кравченка і доцента, кандидата історичних наук В.І. Петрусенка, а також трьох економіко-географів — доцента, кандидата географічних наук А. Л. Устінову і старших викладачів — М. А. Валяшко та П. С. Пригоду.

У 1953 році кафедру очолив доцент, кандидат історичних наук В. Т. Чунтулов. У тому ж році склад кафедри поповнили доцент, кандидат історичних наук С. П. Лаута і старший викладач Т. А. Ніржберг, а в 1954 році — А. М. Григор’єв, який викладав економічну географію (пізніше, коли в інституті було створено спецраду із захисту дисертацій, А. М. Григор’єв першим отримав тут науковий ступінь кандидата економічних наук).

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор географічних наук О. Т. Діброва, професор Г. О. Кравченко (КДУ ім. Т. Г. Шевченка) та доцент, кандидат географічних наук І. П. Старовойтенко.

З часом, коли з’явились нові факультети, зросла чисельність студентів і кафедра поповнилася новими викладачами — доцентом, кандидатом географічних наук М. О. Хілюком та старшим викладачем В. Ф. Терещенком.

У цей період на кафедрі виокремлюється юридична секція, яку представляли професор, доктор юридичних наук С. Н. Ландкоф і професор, доктор юридичних наук Я. Л. Штутін, а також доценти, кандидати юридичних наук Є. Ф. Голеня, М. І. Андріанов, А. Клюшниченко, а згодом — О. А. Костюченко (пізніше ця секція виділилась в окрему кафедру правових дисциплін).

Починаючи з 1960 року, коли КІНГ став провідним вищим навчальним економічним закладом України, на викладацьку роботу в інститут прийшло багато відомих учених. Зокрема, кафедра економічної географії та економічної історії поповнилась широко знаним у наукових колах не лише України, а й усього СРСР, професором, доктором історичних наук В. О. Голобуцьким, відомим, перш за все, своїми роботами з історії українського козацтва.

У 1961 році кафедра економічної географії та економічної історії була розділена на кафедри історії народного господарства (завідувач кафедри В. О. Голобуцький) і кафедру економічної географії (завідувач кафедри І. П.Старовойтенко), якого на цій посаді через рік змінив А. М. Григор’єв.

У 1971 році кафедри економічної географії та історії народного господарства знову об’єднались. До складу об’єднаної кафедри увійшли викладачі економічної історії на правах окремої секції: доценти, кандидати економічних наук – Е. М. Голін, В. О. Голубєв, М. В. Прожогін та старший викладач Л. М. Рудомьоткіна. Пізніше до них приєднались — доценти, кандидати економічних наук О. А. Пучко і Н. О.Тимочко.

У 60—80 рр. ХХ століття колектив кафедри також поповнили доценти, кандидати географічних наук М. М. Штепа (1962 р.) та Д. В. Сущевський (1962 р.), кандидати економічних наук В. П. Цибуляк (1963 р.), Л. І. Зацепиліна (1963р.), кандидати географічних наук І. Т. Бондарук (1968 р.), О. Д. Краєвий (1975 р.), Д. Я. Хусаїнов (1976 р.), ст. викладач Г. І. Танигін (1975 р.), а також Ю. М. Коснирєв (1974 р.). Пізніше ряди викладачів кафедри поповнили доценти, кандидати економічних наук О. В. Ольшанська (1987 р.), І. В. Білоконь(1988 р.), О. К. Аблова (1988р.), кандидат географічних наук К. Ф. Коценко (1988 р.).  З підготовчого відділення до складу кафедри увійшли доцент, кандидат педагогічних наук Н. О. Бойко та асистент Т. І. Рудчук.

У 1999 році секція економічної історії була переведена у склад  новоствореної кафедри економічної історії та історії економічних вчень.

У 2001 році до складу кафедри було включено секцію безпеки життєдіяльності у складі доцента, кандидата технічних наук О. М. Панкратова та старших викладачів О. К. Міляєва, В. П. Мірюка, Р.І. Черевко, О. Г. Ватутіна, М. П. Аксьонова.

За час існування кафедри (1952—2011 рр.) на посаді завідувача кафедри змінилось 10 осіб, з них перші два — спеціалісти з економічної історії та 8 – економісти-географи або економісти.

Після багаторічного завідування кафедрою професором А.М. Григор’євим на цій посаді працювали: доцент Л. А. Устінова (1976—1981 рр.), професор П. В. Волобой (1981—1985 рр.), професор Ю. І. Пітюренко (1985—1988 рр.) та член-кореспондент НАН України, професор, доктор економічних наук, народний депутат Верховної Ради України багатьох скликань, голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України Сергій Іванович Дорогунцов (1988–2008 рр.), який керував кафедрою протягом 20 років. Під час його завідування, у 1989 році кафедра отримала нову назву – розміщення продуктивних сил, відповідно до основного курсу, що викладався на кафедрі.

У цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор економічних наук М.А.Хвесик, професор, доктор економічних наук Я.Б.Олійник.  Професори, доктор економічних наук Т.А. Заяць та  доктор географічних наук М.І.Фащевський продовжують працювати на кафедрі й сьогодні.

Після виходу на пенсію професора С.І. Дорогунцова у 2008 році, кафедру очолила доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська.

У 2006 році  було введено курс «Регіональна економіка» як нормативну дисципліну. У 2008 році колективом кафедри під керівництвом О.В. Ольшанської  було впроваджено оновлену редакцію навчальної програми курсу «Регіональна економіка», опубліковані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» із застосуванням сучасних освітніх технологій. Відповідно до таких змін у 2009 році, за пропозицією колективу кафедри, її було перейменовано у кафедру регіональної економіки.

Починаючи з 2010 року кафедра ініціювала включення в навчальні плани підготовки бакалаврів нових вибіркових дисциплін: «Управління регіональним розвитком», «Регіонально-просторовий розвиток економіки», «Управління природокористуванням», «Соціально-економічний розвиток регіону», «Просторова організація економіки» та здійснила їх навчально-методичне забезпечення. Потреба в запровадженні цих дисциплін викликана як новим етапом у розвитку теорії і методології регіонально-просторового розвитку господарства, так і потребами практики.

За ініціативою кафедри у 2013 р. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана приєднався до Асоціації регіональних досліджень (RSA) як форуму науковців та практиків у галузі економічних, соціальних та екологічних питань розвитку регіонів.

У 2014 р. на кафедрі створено студентську науково-дослідницьку лабораторію з регіоналістики і просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідній, творчій та пошуковій роботі, що сприяє підвищенню їхньої професійної компетенції в галузі регіонального аналізу, визначенні конкурентних переваг і напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

У 2014 р. кафедра ініціювала створення Інституту регіоналістики як структурного підрозділу, що функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

У 2009—2014 рр. колектив кафедри організував проведення трьох Міжнародних науково-практичних конференцій на тему: «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». Участь у них брали понад 200 науковців, викладачів та молодих учених  понад 20 областей України, представники наукових шкіл Бельгії, Польщі, Китаю,  Білорусі, Казахстану та інших країн. За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей.

У 2014 р. кафедра ініціювала  створення спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також відкриття аспірантури і докторантури за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Значна робота здійснена колективом кафедри у напряму ліцензування та відкриття в університеті нової спеціальності 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», набір на яку розпочався у 2015 році. Відповідно до цього змінилася назва кафедри, яку було перейменовано на кафедру регіоналістики і туризму, та її статус — із загальноосвітньої кафедри на випускову.

 

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Кафедру регіоналістики і туризму з грудня 2015 року очолює доктор економічних наук, професор, академік НАН України Данилишин Богдан Михайлович. У 2004–2008 роках Богдан Михайлович Данилишин очолював Раду по вивченню продуктивних сил України НАН України, у 2007–2010 роках обіймав посаду Міністра економіки України. З 2010 року – голова міжнародної неурядової організації «Українська європейська перспектива» (м. Прага), з 2011 року – президент Європейського Інституту економічних та політичних досліджень розвитку країн Центральної та Східної Європи і України (м. Прага), з 2016 року – Голова Ради Національного банку України.

Освітня та наукова діяльність кафедри у різні періоди була спрямована передусім на дослідження галузево-територіальної структури економіки країни, актуальних проблем формування економіки регіонів, управління регіональним розвитком, раціональним використанням природних ресурсів. Коло наукових інтересів колективу кафедри охоплювало фундаментальні та прикладні міждисциплінарні регіональні дослідження, які синтезували просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, фінансових, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку.

Для підвищення конкурентоспроможності Університету, забезпечення відповідності викликам часу, укріплення позицій та якісних позитивних змін у подальшому розвитку кафедри, набутті нею статусу випускової, професорсько-викладацьким складом у 2015 році  було впроваджено у навчальний процес Університету новий напрям підготовки 6.140103 «Туризм», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» освітнього ступеню «бакалавр». З 2018 року введено  нову освітньо-професійну програму «Економіка міста та урбаністика»  в рамках спеціальності 051 «Економіка».

Зазначені трансформації розширили коло дослідницьких інтересів, напрямів навчально-методичної та організаційної роботи кафедри.

Актуальні завдання кафедри вбачаються у підготовці фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, вміють розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблемні ситуації із забезпечення ефективного функціонування міста, організації туризму, реалізовувати власні бізнес-ініціативи та проекти із врахуванням особливостей і можливостей міського середовища та викликів сталого розвитку.

Упродовж 2015–2020 рр. викладачами кафедри вдосконалено навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін з фаху відповідно до трансформаційних змін в економічному житті країни та громад. Крім того, освоєно принципово нові спеціальні дисципліни професійної орієнтації.

Відбулися радикальні зміни у методах і засобах проведення занять. У навчальному процесі широко використовуються тренінгові технології,  віртуальнівіддалені контактні лекції та вебінари на платформі відео-зустрічей Zoom, паралельно з аудиторними заняттями та заняттями на відстані відбувається навчання на об’єктах міської економіки та інфраструктури, туристичних комплексів, у відділах  компаній та профільних організацій тощо.

 Зберігаючи на перспективу ключову тематику в рамках  регіональних студій та враховуючи сучасні виклики для кафедри в галузях економіки міста, урбаністики та туризму,  представники кафедри протягом 2018-2020 років розробили понад 50 нових робочих програм навчальних дисциплін, значна частина яких є авторськими, зокрема: «Сталий розвиток суспільства та регіоналістика» (проф. Данилишин Б.М.), «Регіональна економіка» (проф. Пилипів В.В., доц. Кончин В.І.), «Регіоналістика» (проф. Оболенський О.Ю.), «Парадигми регіонального розвитку: теорія та практика» (доц.Кончин В.І.), «Основи економіка міста», «Місцеве самоврядування та інструменти місцевого розвитку» ( проф. Пилипів В.В.), «Глобальні міста та системи» ( доц. Кончин В.І.),  «Сталий розвиток і зелена економіка» (доц. Коценко К.Ф.), «Туризм міських агломерацій» (доц. Богославець О.Г., доц. Бойко Н.О.), «Інновації в туризмі» (доц. Ілляшенко І.О.), «Зелені інновації та бізнес моделі», «Альтернативна енергетика» (проф. Остафійчук Я.В.), «Основи наукових та практичних досліджень» (доц. Громоздова Л.В.)

 

Наукова робота кафедри

У контексті виконання завдань щодо розвитку наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри, в 2015 році було створено науково-дослідний Інститут регіоналістики, який очолює доктор економічних наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри Б.М. Данилишин.

Упродовж 2015–2019 рр. на кафедрі та Інституті виконувалися фундаментальні та прикладні науково-дослідні теми:

 • 2011–2015 рр. – «Наукові засади управління соціально-економічним розвитком регіонів України» (державний реєстраційний номер 0111U007631), науковий керівник – д.е.н., професор, академік НАН України Данилишин Б.М.
 • 2016–2020 рр. – «Просторова трансформація економіки України: регіональний та локальний рівні» (державний реєстраційний номер 0116U001388), науковий керівник – д.е.н., професор, академік НАН України Данилишин Б.М.

За результатами досліджень опубліковано розділи в 2 колективних монографіях; 54 наукових статей; 21 тез виступів на конференцій.

На базі розробок наукової школи кафедри у 2015 році в університеті було відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища та створено спеціалізовану вчену раду з вищезазначеної спеціальності. За час її існування захищено 3 кандидатських дисертації, триває підготовка 1 докторської та 12 кандидатських дисертацій.

Дослідження за тематикою наукової школи кафедри регіоналістики і туризму об’єднують понад 100 вчених із ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та інших наукових установ і закладів вищої освіти України. За останні п’ять років видано 15 розділів монографій у співавторстві, більше 210 наукових статей, зокрема 3 у закордонних і 8 у вітчизняних наукометричних виданнях, 113 тез доповідей.

Відчутні позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка є обов’язковою складовою навчального процесу Протягом останніх п’яти років 7 студентів кафедри взяли участь у Міжнародних науково-практичних студентських конференціях. Студенти університету дев’ятий рік поспіль стають призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з регіональної економіки.

 У 2018 навчальному році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студенти спеціальності «Туризм» посіли 1 місце з-поміж 95 наукових робіт з проєктом «Створення цілісного туристичного продукту «Стежками трипільської цивілізації». Працює студентський гурток «Краєзнавець». Викладачі кафедри регіоналістики і туризму разом з членами студентського гуртка розробили Проєкт регіонального розвитку «Трипілля, Київщина» (Богославець О.Г., Коценко К.Ф., Бойко Н.О., Ілляшенко І.О.) (свідоцтво про депонування результату інтелектуаль­ної діяльності № 64/1-РІД/Ук. – 2017).

За ініціативою кафедри впродовж 2015– поч.2020 рр. було проведено 5 міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема:

 1. Науково-практичні конференції:
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи» ( 4 червня 2015 р.).
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи» (27 квітня 2017 р.).
 4. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка міста та урбаністика» (23 березня 2018 р.).
 5. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку» (16 березня 2018 р.).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «“¿Адміністративно-територіальні vs.економічно-просторові кордони регіонів?“,  19-20 березня 2020 р.)

 

Організаційна робота кафедри

З 2014 року по 2019 рр.  кафедрою проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно брали участь студенти більш, ніж з 25 закладів вищої освіти України, що засвідчило значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

Протягом 2017-2020 рр. кафедра була організатором багатьох відкритих/публічних  та внутрішньоуніверситетських заходів, серед яких варто відмітити:

 

 • Екологічний лекторій на тему: «Якого кольору економіка майбутнього?» (19 жовтня 2017 р. ).
 • Урбаністичний форум «Як зробити місто розумним, креативним і комфортним?»(13 березня 2018 р.).
 • Міжкафедральний «круглий стіл»за участі Центру соціокультурного проектування; Міжнародного товариства прав людини; кафедри регіоналістики і туризму; кафедри політичної історії та кафедри маркетингу на тему: «Гуманітарні інноватики та соціокультурне проектування туристичної діяльності в університетських практиках задля сприяння сталому розвитку малих міст та мікрорегіонів» (7 червня 2018 р.).
 • Туристичний форум «Розвиток туризму: де та з ким?», 5 березня 2019 р.
 • Перший Всеукраїнський студентськийфорум «Надбання: Перезавантаження»(20 лютого 2020 року).

Програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за напрямом «Туризм»,«Економіка міста та урбаністика», «Зелена економіка» визначається практичною спрямованістю на потреби економіки та туристичного бізнесу. У руслі реалізації практично-орієнтованого вектору освітнього процесу та наукових досліджень, кафедрою було ініційовано та проведено низку заходів за участі відомих практиків, науковців, громадських діячів:

 

 • Відкрита лекція власника та бренд-шефа одноіменної мережі ресторанів Дмитра Борисова на тему «Свідомий вибір професії та справи життя», 22 травня 2017 р.
 • Відкрита лекція менеджера ТО «Феєрія» Тараса Чернова на тему: «Нові популярні напрямки програмного туризму: розробка концепції, методика створення, умови реалізації», 22 листопада2018 р.
 • Відкрита лекція директора ТА «Оранж» Оксани Кравченко на тему: «Сучасні вимоги бізнесу до формування успішного менеджера туристичної сфери», 7 листопада 2018 р.
 • Відкрита лекція «Майбутнє електротранспорту» Богдана Рогаля (Tesla club), 8 вересня 2018 р.
 • Відкрита лекція ресторатора Дмитра Борисова, 22 травня 2017 р.
 • Відкрита лекціядоктора філософії, перекладача, філолога, урбаніста, співвласниці кав'ярні «Squat 17b yard cafe» Дар'ї Криж, 24 травня 2017 р., КНЕУ, Київ.
 • Круглий стіл на тему: «Готельно-ресторанні послуги в сучасній туристичній індустрії провідних курортів світу», 5 жовтня 2018 р.
 • Круглий стіл, щоприсвячений обговоренню проблем розвитку регіонального туризму на прикладі малих українських міст Сіверщини (м. Глухів, м. Новгород Сіверський),23 травня 2018 р.
 • Круглий стіл на тему: «Туристична галузь міста Глухова в період децентралізації: реалії та перспективи», 7 грудня 2018 р., КНЕУ.
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 "ТУРИЗМ"
 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 "ТУРИЗМ" 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ В РАМКАХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ  "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ " , "ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА"  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051"ЕКОНОМІКА"

Дисципліни рівня PhD
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 051 "ЕКОНОМІКА"
 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ