Факультет маркетингу

Освітня програма "Управління туристичними проєктами"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність242 «Туризм»
Освітня кваліфікаціямагістр туризму
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців / 1 рік 8 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Управління туристичними проєктами"
Портфоліо освітньої програми

 

Тисни на картинку чи переходь за посиланнм: https://vstupfm.kneu.edu.ua/

 

Як зробити Україну туристично привабливою, розкрити неповторність та самобутність кожного її куточку,  перетворити його на туристичний «магніт» для  українського і  іноземного споживача, розкрити потенціал місцевої громади та озброїти її новими напрямками розвитку, розвинути успішний туристичний бізнес,  впровадити ефективні стратегії державного та  регіонального управління  туристичною галуззю? На всі ці питання зможе знайти відповідь сучасний фахівець з  розробки та управління  туристичними проектами. Запит вітчизняного ринку на спеціалістів, що володіють компетентностями необхідними для розв’язання проблем туристичної індустрії країни,  обумовила створення  магістерської програми «Управління туристичними проектами».

В поняття «туристичний проєкт»  вкладається подвійний зміст.  Це – приваблива для туризму і рекреації  територія і водночас – ефективно діючий бізнес сфери гостинності.


Освітньо-професійна програма розроблена для тих, хто здатен:

 • креативно мислити;
 • планувати та управляти проектами в сфері туризму і гостинності;
 • створювати та реалізовувати бізнес-проекти;
 • працювати в міжнародному туристичному  бізнес-середовищі;
 • мріє про командну роботу, має лідерські амбіції та соціально активний.

Програма поєднує знання і навички в галузі ділового адміністрування,  економічної освіти,  методів виробничо-технологічної діяльності та дослідження й управління туризмом, і дає можливість реалізувати їх на практиці. 


Випускники магістерської програми 

«Управління туристичними проєктами» у майбутньому це:

 • керівники або виконавці різних служб апарату управління, проектуванням, розвитку, просування туризму і гостинності  в організаціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, регіональні, локальні) ;
 • керівники державних і секторальних організацій, органів регіональної влади, туристичних адміністрацій;
 • підприємці, що створюють і розвивають власну справу в сфері туризму і гостинності;
 • фахівці науково-дослідних організацій, пов'язаних з вирішенням проблем менеджменту в сфері розвитку туризму і гостинності.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

       Магістерські роботи, які випускники програми готують і захищають по закінченню навчання, є інноваційними науково-практичними дослідженнями. Вони являють собою готові проекти з актуальних напрямків розвитку туристських дестинацій та бізнес-підприємств, тематика яких розробляється сумісною діяльності зацікавлених туристичних організацій та кафедрою регіоналістики і туризму.

       Програма передбачає переддипломну практику, яку студенти проходять в профільних установах та організаціях державної і регіональної влади; академічних, науково-дослідних, проектних, експертних, консалтингових установах галузі; підприємствах туристичного бізнесу тощо.

      Кафедра регіоналістики і туризму  володіє необхідним для  реалізації цих завдань потенціалом.  Професорсько-викладацький склад кафедри налічує фахівців- практиків зі сфери туристичного проектного менеджменту,  гостинності та державного управління.  Серед їх  творчих наробок  міжнародні та  національні проєкти з розвитку туризму   територіальних громад України, зокрема Херсонщини, Сіверщини, Київщини тощо.

       Програма відкриває можливості:

 • навчання за спільними міжнародними магістерськими програмами в рамках співпраці КНЕУ;
 • отримання українських та міжнародних сертифікатів за додатковими модулями професійної підготовки у сфері туризму і гостинності;
 • подальшого навчання в аспірантурі КНЕУ.

        Практична орієнтованість програми забезпечує високу мобільність випускників-магістрів в сучасних динамічних умовах ринку праці.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тривалість програми:

 • 1 рік 4 місяці (денна форма навчання),
 • 1 рік 6 місяців (заочна форма навчання).

У третьому семестрі студенти проходять переддипломну практику та готуються до захисту дипломної роботи.

Обов’язкові компоненти ОП

 1. Методологія наукових досліджень туристичної сфери
 2. Соціальна відповідальність бізнесу
 3. Зарубіжні стратегії розвитку туристичної індустрії
 4. Державне  і локальне управління сферою гостинності і туризму
 5. Управління event-проектами
 6. Бізнес-планування підприємств туристичної індустрії
 7. Проектне фінансування туризму
 8. Туристично-рекреаційні кластери
 9. Проектування та управління  туристичними дестинаціями

Вибіркові компоненти ОП

 1. Технологічні  та бізнес-інновації у сфері туризму
 2. Іноземна мова ділового і професійного спілкування
 3. Сталий розвиток туризму
 4. Конкурентоспроможність підприємств туристичного бізнесу
 5. Міжнародний туристичний бізнес
 6. Методологія оцінки ефективності проектів
 7. Digital marketing
 8. Промоція туристичних проектів
 9. Креативна економіка міст
 10. Електронний бізнес у сфері гостинності
 11. Ризики  та безпека в туризмі
 12. Загальна система якості в туризмі (TQM)

УМОВИ ВСТУПУ

Вимоги до абітурієнта:

 • Ступінь бакалавра

При вступі на програму складаються:

 • Комплексний іспит з туризму та додатковий іспит для непрофільних спеціальностей
 • Сертифікат на знання іноземної мови (німецька чи англійська) на рівні B2 або його еквівалент (сертифікат ЗНО).
Остання редакція: 06.05.23