Факультет маркетингу

Проєктна група

Керівник проєктної групи (гарант):

 Богославець Оксана Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіоналістики і туризму. 

роб. тел.: 371-61-67

bogoslavets.oksana@kneu.edu.ua

Наукова робота О. Г. Богославець зосереджується на вирішенні проблемних теоретико-прикладних питань щодо:

  • визначення економічної сутності та перспектив розвитку рекреаційної діяльності України;
  • визначення методичних підходів до регулювання  рекреаційної діяльності в Україні, що дозволяє сформувати функції державного управління, місцевого самоврядування та бізнесу у процесі формування рекреаційних послуг;
  • умов формування  креативно-рекреаційного комплексу  країни, інноваційних процесах  в  туристичній індустрії тощо.

Має  трудовий стаж  роботи 28 років, з яких 24 роки присвятила  педагогічній  та науково-педагогічній роботі.  В закладах III– IVрівнів акредитації працювала 10 років.

 

 Данилишин Богдан Михайлович

Доктор економічних наук, академік НАН України, завідувач кафедри регіоналістики і туризму.

Коло наукових інтересів полягає у фундаментальних та прикладних дослідженнях в галузі регіональних наук, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку.

Автор понад 350 публікацій у наукових виданнях, автор та співавтор наукових монографій, навчальних  підручників та посібників.

Під його науковим керівництвом було розроблено Програму розвитку малих міст України, він брав участь у розробці Концепції державної регіональної політики, Генеральної схеми планування території України, низки нормативно-правових, законодавчих актів з питань розвитку регіонів і територіальних громад, екологічної політики та природно-техногенної безпеки.

 

 Тимошенко Тетяна Олександрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіоналістики і туризму. 

Сферою наукових інтересів Т.О. Тимошенко є:

  • публічне упралвління сферою туризму;
  • державно-приватне партнерство;
  • сталий розвиток туризму;
  • управління туристичними дестинаціями на засадах концепції сталого розвитку та інтегрованого кластерного підходу;
  • соціальний діалог на галузевому рівні;
  • адаптація  законодавства України до законодавтсва ЄС.

З 2022р. - Т. О. Тимошенко є запрошеним вченим до Університету Оребру (Швеція) для дослідження теми: «Значення публічно-приватного партнерства для сталого розвитку туристичних дестинацій: шведський досвід для України».

 

 

Остання редакція: 24.07.23