Факультет маркетингу

Аспірантура

Кафедри факультету маркетингу здійснюють підготовку за такими спеціальностями:

 • 051 "Економіка"
 • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • 281 "Публічне управління та адміністрування"

Доктор філософії (Ph.D.) – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, що передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідженнях.

Перспективи здобувача наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.)

 • оволодіння сучасними методологічними підходами розв’язання комплексних наукових і практичних проблем;
 • участь у системних наукових дослідженнях, розробці і впровадженні програм інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях;
 • високий пріоритет при працевлаштуванні на державну службу та у великі компанії;
 • публікація результатів дослідження у рейтингових фахових журналах;
 • напрацювання соціального капіталу внаслідок партнерської взаємодії з провідними фахівцями та науковцями України та зарубіжжя.

Модель освітньо-наукової програми доктора філософії (Ph.D.)

Освітньо-науковапрограма (4 роки, 240 кредитів ECTS)

 

Вступні іспити

Загальна складова (10 кредитів)

Освітня складова (50 кредитів)

Наукова складова (180 кредитів)

Публічний захист дисертації

Настановча сесія

Міждисциплінарні нормативні дисципліни

Фаховий семінар(колоквіум)

Тренінг особистого розвитку

Спеціальні обов’язкові дисципліни

Міждисциплінарна конференція

Підготовка публікацій у наукових виданнях

Спеціальні вибіркові дисципліни

Участь у наукових конференціях

Педагогічна практика

Підготовка дисертаційної роботи

 

Освітній етап підготовки доктора філософії (Ph.D.)

Підготовкадокторів філософії (Ph.D.) триває 4 роки та складається з двох етапів:

 • навчального (тривалістю 2 роки - 4 семестри по 30 кредитів ECTS)
 • дослідницького (тривалістю 2 роки, 120 кредитів ECTS)

Навчальний етап передбачає вивчення фахових дисциплінзадля формування теоретико-методичного базису проведення особистого наукового дослідження

 • навчання проводиться в очній та заочній формі з активним застосуванням інформаційно-комунікаційних платформ (MOODLE, Microsoft Office 365 та інших)
 • навчальний процес складається з чотирьох семестрів, наприкінці яких відбувається сесія
 • навчання проводять провідні викладачі університету (переважно доктори наук) та запрошені науковці за унікальними авторськими програмами із використанням сучасного світового досвіду

Дослідницький етап підготовки доктора філософії (Ph.D.):

 • складання плану та розробка робочих гіпотез дослідження під науковим керівництвом провідних учених;
 • проведення польових досліджень та апробація отриманих результатів на підприємствах та в організаціях;
 • презентація та обговорення результатів досліджень на конференціях та інших наукових заходах;
 • участь у міжнародних дослідницьких проектах та програмах обміну;
 • підготовка та статей у фахових наукових виданнях.

Основні етапи вступу на програми Ph.D.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за державним  замовленням та на умовах контракту

Прийом заяв – з 1 липня по 31 липня

Документи для вступу: заява; особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6); копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком; медична довідка за формою № 086-о; 3 фотокартки (3х4); список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком  (за наявності); рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (факультету, інституту) (за наявності); копія паспорта; копія довідки ІНН

Вступні випробування (з 27серпня по 7вересня):

 • зі спеціальності
 • з іноземної мови
 • співбесіда з презентацією дослідницької пропозиції
 • тестування з економічної теорії (для вступників з освітою за іншими галузями знань)

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інформація для аспірантів

Програми вступних випробувань

Правила прийому до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана":
просп. Перемоги, 54/1, кімн. 212, (044) 456-70-80,  aspirant@kneu.edu.ua

Остання редакція: 04.05.23