Факультет маркетингу

Навчально-методична робота

1. Лютий О. І., Макаренко О. І. «Збірник задач з вищої математики»: Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с.
2. Макаренко О. І. «Конкурсні завдання вступних іспитів з математики»: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 315 с.
3. Григуліч С. М., Лісовська В. П., Макаренко О.І., Пахомов І. І., Стасюк В. Д., Черніс Г. М. «Теорія ймовірностей для економістів».- К.: КНЕУ, 2010. – 302 с.

4. Лісовська В.П., Зінькевич Т.О., Чепурна Н.С., Щекань Н.П., «Методи розв’язування задач з математики». В 2-х книгах (4-х частинах). Кн..І.-2009 та 2012 р.р.-484с.; Кн..ІІ.-2010-416с. Кам.-Под. «Аксіома»

5. Лісовська В. П., Перестюк М. О. «Вища математика. Практикум». – ч. І. К.: КНЕУ, 2009. – 706 с..; ч. ІІ. К.: КНЕУ, 2012 – 443 с.

6. Григулич С.М., Лісовська В.П., Макаренко О.І., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М., «Теорія ймовірностей та математична статистика»: збірник задач. – К.: КНЕУ, 2014. – 276с.

Остання редакція: 20.09.18