Факультет маркетингу

Бакалаврат

Факультет маркетингу здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

Підготовка здійснюється на денній, заочній та дистанційній формах навчання.

У межах підготовки бакалаврів студенти перші три роки отримують фундаментальну освіту з гуманітарної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки, а студенти денної форми навчання мають можливість отримати ще й додаткову психолого-педагогічну підготовку або поглиблені знання з іноземної мови (за вибором студента) з відповідним записом у дипломі. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. Дипломи бакалаврів визнаються в усіх провідних вищих учбових закладах Європи та США, тому їх власники можуть вступати до магістратури цих вузів за обраною спеціальністю.
 

Остання редакція: 04.05.23