Факультет маркетингу

Про кафедру

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У 2021 році кафедра маркетингу святкувала свій 55-річний ювілей.

Формуватись вона почала у 1960-х роках, коли функціонувала система Державного комітету з матеріально-технічного постачання СРСР. Для забезпечення всіх ланок цієї системи висококваліфікованими кадрами та розвитку наукової бази в кількох економічних вузах країни було організовано підготовку економістів з матеріального постачання. В Україні така підготовка почалась уперше в 1961 році в Київському інституті народного господарства на кафедрі «Економіки промисловості». У 1965 році було організовано кафедру «Економіки праці та матеріально-технічного постачання», яку очолив доцент Пастухов Антон Федорович, а потім доцент Гесь Анатолій Олексійович. З липня 1966 року самостійно почала функціонувати кафедра «Економіки матеріально-технічного постачання», яку в 1988 році було перейменовано на кафедру «Управління матеріальними ресурсами», а в 1994 році реформовано в кафедру маркетингу.

Становлення української школи маркетингу нерозривно пов'язано з кафедрою. Ще в 1992 році, розробивши в надзвичайно стислі терміни принципово нові робочі програми навчальних дисциплін, аналогів яким на той час не існувало у вітчизняній вищій школі, і запровадивши нові підходи й методи їх викладання, кафедра першою в Україні здійснила набір на спеціальність «Маркетинг». Вагомим підтвердженням значного наукового доробку представників школи маркетингу КНЕУ слугувало присудження колективу авторів кафедри у складі професорів Павленка Анатолія Федоровича, Войчака Антолія Володимировича і Кардаша Віктора Яковича - Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл підручників з маркетингу, виданих за період 1997-2006 рр. Вони були першими україномовними виданнями з маркетингової тематики, що виступили основою для розвитку наступних навчально-методичних публікацій інших вітчизняних учених. Детальніше про наукову школу кафедри - за посиланням.

У 2005 році колектив кафедри маркетингу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Д-р екон. наук, проф. А. Ф. ПавленкоУпродовж 35 років, з липня 1981 р. по 1 грудня 2016 р., кафедру очолював Герой України, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор КНЕУ (1987 - 2016 рр.), доктор економічних наук, професор Анатолій Федорович ПАВЛЕНКО - фундатор вітчизняної школи маркетингу і наукової школи маркетингового менеджменту, знаний в Україні і за її межами автор багатьох підручників з теорії і практики маркетингу, перший Президент створеної у 1997 році на базі КНЕУ Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу».

Під науковим керівництвом проф. А.Ф. Павленка підготовлено цілий ряд відомих в Україні і за кордоном вчених-маркетологів.

У пам'ять про Анатолія Федоровича Павленка та визнаючи традиції й здобутки його наукової школи у січні 2018 р. кафедрі маркетингу КНЕУ було присвоєно його ім'я.

 

У 2011 році на базі кафедри було створено Інститут маркетингу, основним напрямом роботи якого є організація і проведення наукових досліджень та здіснення науково-технічної і навчальної діяльності у галузі маркетингу. Директором Інституту є канд.екон.наук, проф. Володимир Петрович Пилипчук.

З березня 2017 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Андрій Васильович Федорченко.

Остання редакція: 12.05.24