Факультет маркетингу

Інформація для студентів (Кваліфікаційна робота. Практика)

!!! Щодо підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт та проходження практики (2020 рік)

_

МАГІСТЕРСЬКІ:

 

УВАГА!!! Зміна графіку попереднього захисту кваліфікаційних магістерських робіт для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання та слухачів Інституту бізнес-освіти.

Попередній захист06.04.2020 (12:00 год.) та 07.04.2020 (13:30 год.)  - в ауд.328 (1 корп.)

Допуск до захисту (завідувачем/заступником завідувача кафедри): 09.04.2020

Перевірка диску з фінальною версією роботи секретарем Екзаменаційної комісії (ЕК), надання секретарю ЕК Супровідної інформації (електронна версія): не пізніше 09.04.2020.

ДОДАТКОВА інфо для слухачів ІБО (Інституту бізнес-освіти). Перевірка на плагіат: Студенти надсилають готові роботи своїм науковим керівникам для подальшої передачі на перевірку робіт на плагіат. Керівник передає роботи на перевірку до 20 березня. Результати перевірки (протокол) надсилалаються на ел.пошту викладачам. Кваліфікаційна магістерська робота обов'язково повинна мати титульний аркуш із зазначенням теми. Бланки індивідуального завдання та титульної сторінки, а також бланк згоди на обробку персональних даних та бланк супровідної інформації - див. нижче.

 

БАКАЛАВРСЬКІ:

ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА - на бакалаврському рівні вищої освіти (денна форма навчання):

Остання редакція: 18.03.20