Факультет маркетингу

Інформація для студентів (Кваліфікаційна робота. Практика)

Щодо підготовки і захисту кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт та проходження практики  (інформація станом на: 29.05.2020)

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ БАКАЛАВРСЬКІ РОБОТИ - КБР (усі форми навчання):

На ПЕРЕВІРКУ НА ПЛАГІАТ роботу відправляє виключно НАУКОВИЙ КЕРІВНИК (цим він засвідчує готовність роботи і допуск до проходження подальших процедур підготовки до захисту)

Перевірка робіт на плагіат:   Денна ф.н.: 4.05 - 15.05.2020.     Заочна та дистанційна ф.н.: 27.04 - 15.05.2020

Попередній захист:                 Денна ф.н.: 14.05 - 22.05.2020.    Заочна та дистанційна ф.н.: 18.05 - 29.05.2020

Захист (в онлайн-режимі):       

  • Денна ф.н.:  9.06 - 11.05.2020       
  • Заочна ф.н.: 15.06 - 16.06.2020       
  • Дистанційна ф.н.:  16.06.2020 

Завантаження студентами електронних версій КБР та повного комплекту документів (в т.ч. заповненого файлу "Супровідна інформація") не пізніше ніж за 1 добу до захисту (Порядок захисту буде надіслано в групи до 1.06.2020, або звертайтесь: kmark@kneu.edu.ua)

 

ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА - на бакалаврському рівні вищої освіти (денна форма навчання):

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ - КМР  (Інститут бізнес-освіти КНЕУ):

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ - КМР  (Факультет маркетингу КНЕУ - Заочна форма навчання):  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ - КМР  (Факультет маркетингу КНЕУ - Денна форма навчання):  

Остання редакція: 30.05.20