Факультет маркетингу

Кінець року – традиційний час підбиття підсумків та продуктивного аналізу: що було зроблено і що залишається у планах на прийдешній, 2022.30 Грудня 2021р.

Кінець року – традиційний час підбиття підсумків та продуктивного аналізу: що було зроблено і що залишається у планах на прийдешній, 2022.

Кафедра регіоналістики і туризму КНЕУ імені В. Гетьмана також має чим пишатися у році, що минає:

Робочі сили кафедри цьогоріч поповнилися новими, кваліфікованими кадрами: 2 д.е.н., професори та 2 к.е.н., доценти.

Освітній ступінь бакалавра отримали 64 здобувачі вищої освіти, які стали справжніми професіоналами своєї справи.

Під час літньої вступної кампанії ряди студентів поповнилися 83 здобувачами вищої освіти за ОПП «Туризм» та «Економіка міста та урбаністика».

Відкрито магістратуру за спеціальністю «Туризм» ОПП «Управління туристичними проектами».

Аспірантами-випускниками кафедри було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».

На навчання до аспірантури, під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри, прийнято 4 аспіранти (з них: 3 аспіранти денної форми навчання за ОНП «Публічне управління та адміністрування», 1 аспірант заочної форми навчання за ОНП «Економіка»).

Упродовж 2021 року викладачі кафедри опублікували 100 наукових праць: колективних монографій, статей у іноземних та українських фахових наукових виданнях (включених до міжнародних наукометричних баз), тез доповідей на конференціях та інших публікацій.

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у 65 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, підвищували свою кваліфікацію на курсах та налагоджували міжнародне співробітництво (зокрема, з Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі).

2021 через свої особливості щодо продовження дистанційної форми навчання був особливим та нелегким, але водночас цікавим і яскравим. Так, викладачами кафедри проводилася також і позанавчальна робота: вебінари із запрошеними спікерами, екскурсії у невеликих групах та навіть КВК!

Започатковані перспективні напрямки співпраці між кафедрою та стейкхолдерами публічної сфери діяльності.

Озираючись у 2021 рік, хочеться подякувати за всі приємні спогади та досягнення, які він приніс із собою. А також побажати ВСІМ ВАМ, щоб там, у минулому році, залишався весь можливий негатив.

Друзі, а ви вже підбили підсумки свого, 2021?