Факультет маркетингу

Викладачі

Данилишин Богдан Михайлович, академік НАН України, завідувач кафедри регіоналістики і туризму

У 1991 році закінчив аспірантуру в РВПС України НАН України та успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1997 році закінчив докторантуру в РВПС України НАН України та захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук зі спеціальності "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

Доктор економічних наук (1997), професор (2003), член-кореспондент НАН України (2004), академік НАН України (2009), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України. 

Викладає дисципліни:

  • Політика міського розвитку
  • Просторове планування розвитку міста

Наукова діяльність.

Автор понад 350 наукових праць. Під науковим керівництвом було розроблено Програму розвитку малих міст України, приймав участь у розробці Концепції державної регіональної політики, Генеральної схеми планування території України, низки нормативно-правових, законодавчих актів з питань розвитку регіонів і територіальних громад, екологічної політики та природно-техногенної безпеки.

Практична діяльність.

Голова Ради Національного банку України (з 2016 р.)

Міністр економіки України (2007–2010 рр.)


Остафійчук Ярослав Васильович, д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Після завершення навчання в аспірантурі захистив кандидатську дисертацію. Протягом 2001–2011 років працював у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України; 2011–2016 років ― Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на посадах провідного наукового співробітника та завідувача відділом соціоекологічних проблем сталого розвитку. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Є автором понад 100 наукових публікацій.

Нагороджений дипломом Міністерства економіки України І ступеня, подякою Київського міського голови. 

Викладає дисципліни:

  • Демографія та соціальна сфера міста
  • Сталий розвиток і зелена економіка
  • Альтернативна енергетика

Практична діяльність.

експерт з демографії проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» у Подільському районі Києва, який реалізується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.(2018).

участь у розробці стратегій соціально-економічного розвитку та схем планування територій низки регіонів України, проекту Генерального плану м. Києва.


Оболенський Олексій Юрійович, д.е.н., професор кафедри регіоналістики і туризму

Держаний службовець 3-ого рангу (1995 рік).

Почесне звання: «Заслужений працівник освіти України» (2007 рік).

 

 

Викладає дисципліни:

  • Регіоналістика
  • Муніципальний менеджмент

Науково-педагогічна діяльність на посадах:  

директора Київської філії Львівського банківського інституту Національного банку України; 

професора кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, професора та завідувача кафедрою державного управління та менеджменту, першого віце-президента Національної академії державного управління при Президенті України;

завідувача кафедри економіки, директора науково-навчального інституту регіонального управління та місцевого самоврядування,  проректора з науково-методичної роботи –  директора науково-навчального інституту регіонального управління та місцевого самоврядуваннАкадемії муніципального управління.

На посадах державної служби працював начальником управління змісту фахової освіти, заступником Начальника Головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України, заступником та першим заступником Начальника Головного управління державної служби України.

З січня 2017 року по т.ч. – професор кафедри регіоналістики та туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Нагороди

За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розвиток науки, створення загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Подякою (2001) та Відзнакою Головного управління державної служби України з нагрудним знаком “За сумлінну працю” (2001).

Грамоти Головного управління державної служби України, Національної академії академії державного управління при Президентові України, Академії муніціпального управління. 

Член двох спеціалізованих вчених рад:

Д 26.006.08 – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Д 44.052.03 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.


Кончин Вадим Ігорович, к.е.н., доцент кафедри регіоналістики і туризму

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2004 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект». У 2003–2004 р. пройшов наукове стажування за програмою обміну DAAD в Інституті світової економіки (м. Кіль, Німеччина).

З 2006 по 2008 рр. – доцент кафедри фінансів та заступник завідувача кафедри фінансів ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій».

З 2008 по 2015 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету. У 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

З 2009 р. – доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія» за сумісництвом.

З вересня 2015 по березень 2016 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України.

З березня 2016 по вересень 2016 р. – проректор з науки і міжнародних зв’язків Київського університету ринкових відносин.

З 2000 по 2001 рр. – спеціаліст з міжнародних зв’язків Центру кооперацій та інвестицій Тернопільської торгово-промислової палати, локальний/регіональний експерт робочої групи концерну Thales (проект TRANSFORM/GWZ в Тернопільській області з питань регіонального економічного співробітництва Федеративної Республіки Німеччина та України). Стажувався в Торгово-промисловій палаті м. Лейпцига (Німеччина) у відділі InfoCenter з налагодження міжнародних бізнесових кооперацій між Землею Саксонія та регіонами Східної Європи.

Викладає дисципліни:

  • Регіональна економіка
  • Моделювання просторового розвитку міст

 

Остання редакція: 21.11.18