Факультет маркетингу

Проєктна група

професор, д.е.н. Шевченко Ольга Валеріївна

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна теорія", магістр з економіки. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Роль держави у трансформації економіки регіонів" за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія. Доцент кафедри менеджменту сфери послуг. Старший науковий співробітник за спеціальністю "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка". Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Стратегічне регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України" за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана працює з вересня 2021 року. Викладає дисципліни: "Регіонально-просторовий розвиток", "Регіональна економіка", "Моделювання просторового розвитку міст", "Глобальні міста та системи", "Парадигми дослідження соціально-економічних систем" (блок "регіональні системи"), "Конкурентоспроможність міста", "Політика міського розвитку", "Інновації у туризмі", "Сталий розвиток туризму".

Працювала в Національному інституті стратегічних досліджень як аналітик з питань регіональної політики, регіонального та місцевого розвитку. Є державним службовцем третього рангу. Автор низки аналітичних записок, співавтор низки аналітичних доповідей, колективних монографій, співавтор стратегій розвитку окремих регіонів та міст України. Член дослідницьких асоціацій з питань регіонального та місцевого розвитку.

Працювала у Київському національному університеті технологій та дизайну як доцент кафедр економічної теорії та менеджменту сфери послуг.

Наукова діяльність

Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій - наукових статей, колективних монографій, аналітичних доповідей .

  • Наукові інтереси:
  • Регіональна політика;
  • Соціально-економічний розвиток регіонів;
  • Просторовий розвиток;
  • Місцеве самоврядування;
  • Стратегії регіонального та місцевого розвитку.
Остання редакція: 06.05.23