Факультет маркетингу

Магістерські програми

На освітньо-кваліфікаційний рівень магістра денної, вечірньої та заочної форм навчання приймаються випускники КНЕУ минулих років, а також особи, що закінчили інші вищі навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.

Last redaction: 12.04.19