Факультет маркетингу

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка»28 Квітня 2015р.

15–17 квітня 2015 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на базі кафедри регіональної економіки і туризму відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів економічних вищих навчальних закладів України з науки «Регіональна економіка». У ІІ етапі Олімпіади взяли участь 44 студенти із 24-х вищих навчальних закладів 15-ти областей України.

Програма проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади була розрахована на три дні. Реєстрація та поселення учасників і гостей Олімпіади здійснювалися у першій половині дня 15 квітня в головному корпусі та готелі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Цього ж дня студентам-учасникам та гостям Олімпіади були запропонованітематичні екскурсії для учасників та гостей олімпіади: компанія Microsoft; музей коштовностей (Києво-Печерська Лавра); прогулянка містом.

Відкриття Олімпіади відбулося 16 квітня. Із привітаннями учасників й гостей Олімпіади виступили: перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор Дмитро Григорович Лук’яненко; директор Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, академік НАН України Богдан Михайлович Данилишин; голова журі Олімпіади, доктор географічних наук, професор Микола Іванович Фащевський; завідувач кафедри регіональної економіки і туризму, доктор економічних наук, доцент Олександра Володимирівна Ольшанська.

Конкурсні випробування в рамках Олімпіади проходили 16 квітня у два тури. Перший тур Олімпіади передбачав комп’ютерне тестування учасників, яке здійснювалося в середовищі Web CT. Кожному учасникові Олімпіади під наглядом мандатної комісії було присвоєно персональний логін, відповідно до якого здійснювався вхід до індивідуального варіанту тестових завдань. Перевірка правильності відповідей учасників Олімпіади відбувалася автоматично, на основі попередньо сформованої бази правильних відповідей. Під час проведення другого туру учасники Олімпіади виконували письмові завдання з регіональної економіки, які містили питання теоретичного характеру, творчі завдання та задачі.

Під час проведення І туру (комп’ютерне тестування) для членів журі, викладачів та гостей Олімпіади був організований круглий стіл на тему: «Прикладні аспекти викладання науки «Регіональна економіка» в контексті взаємодії науки та бізнесу». Під час роботи круглого столу провідними вченими та викладачами найбільших вишів України були обговорені актуальні питання розширення співпраці бізнесу та науки з метою створення інноваційних навчальних продуктів, здатних сформувати у студентів найважливіші професійні компетентності. У результаті роботи круглого столубуло прийнято та одноголосно підтримано резолюцію:

 • у контексті конституційної реформи України, подальшої децентралізації влади, визначити необхідним і важливим завданням для подальшого розвитку регіонально-просторових досліджень, координацію зусиль професорсько-викладацького складу провідних українських вишів на  удосконаленні навчальної програми з науки «Регіональна економіка» шляхом впровадження інноваційних навчальних продуктів з метою надання студентам найсучасніших знань, здатних сформувати найважливіші професійні компетенції у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування;
 • ініціювати створення бакалаврських та магістерських програм у провідних економічних вишах України з управління регіональним розвитком та місцевого самоврядування;
 • продовжити обговорення зазначених проблем на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», яка відбудеться 21–22 травня 2015 року у Київському національному економічному університеті з прийняттям відповідної резолюції щодо практичних заходів з виконання вищезазначених завдань.

Після закінчення ІІ туру (письмові завдання) Олімпіади члени мандатної комісії зашифрували роботи й передали їх членам журі. З метою забезпечення прозорості проведення Олімпіади студенти-учасники до початку конкурсних випробувань, які проходили під наглядом членів мандатної комісії, були ознайомлені з критеріями оцінювання завдань.

Протягом усього періоду проведення Олімпіади працювала апеляційна комісія. Після завершення першого та другого турів Олімпіади заяви до апеляційної комісії не подав жоден з учасників.

17 квітня, під час роботи журі Олімпіади, для студентів-учасників та гостей було організовано екскурсії: до фармацевтичної компанії «Дарниця».

До складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади входили представники 10-и вищих навчальних закладів різних регіонів України, в  тому числі Києва, Тернополя, Сум, Харкова, Чернігова, Львова, Івано-Франківська, Запоріжжя.

Відповідно до Положення про проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади кількість переможців було визначено так: І місце – один переможець, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 3 переможці.

Серед переможців Олімпіади:Козій Маргарита Вікторівна, студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Юсупова Маліка Фархадівна, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету; Калініченко Олег Миколайович, студент факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету; Самошко Павло Олександрович, студент фінансового факультетуХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Аларікі Сергій Надімович, студент факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Матвійчук Роксолана Ярославівна, студентка фінансового факультету Тернопільського національного економічного університету; Подгорний Олександр Сергійович, студент факультету економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій.

Також оргкомітетом Олімпіади були визначені додаткові номінації для учасників Олімпіади:  

 •  за креативність мислення;
 •  за логічність мислення;
 •  за оригінальність ідеї;
 •  за глибоке знання теоретичних основ;
 •  за обґрунтованість висновків;
 •  за критичність мислення;
 •  за глибоке розуміння демографічних проблем України;
 • за оригінальність розв’язання задач;
 •  за знання понятійного апарату;
 •  за глибоке знання теорій економічного районування;
 •  за знання зарубіжних джерел;
 • за сучасний підхід;
 •  за вільне оперування статистичними даними;
 •  за аргументованість думки;
 •  за самостійність викладу.

Закриття Олімпіади відбулося 17 квітня 2015 року на пленарному засіданні, де були нагороджені переможці. Вони отримали грамоти, сертифікати та наукову літературу. Призи переможцям вручали голова журі Олімпіади, доктор географічних наук, професор Микола Іванович Фащевський та завідувач кафедри регіональної економіки і туризму, доктор економічних наук, доцент Олександра Володимирівна Ольшанська.