Факультет маркетингу

Паспорт освітньої програми

Спеціалізація «Туризм»

Спеціальність 242 «Туризм»

 

Ступінь - бакалавр

Форми навчання - очна, заочна

Тривалість підготовки  - 4 роки 

Обсяг програми - 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання українська (англійська)

 

Паспорт освітньої програми

Ступінь 

бакалавр

Форми навчання

очна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

(англійька)

 

 

Остання редакція: 16.02.19