Факультет маркетингу

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

 • Лук’яненко Д.Г. – ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор

Співголови:

 • Поліщук Ірина Юріївна, кандидат хімічних наук, директор КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», заслужений працівник сфери послуг України
 • Шафалюк О.К. – декан факультету маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор
 • Піліна Аліна Миколаївна, завідувач відділення економіки, керівник секції фінансів, грошового обігу і кредиту КМАНУМ
 • Федорченко А.В. – завідувач кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор
 • Данилишин Б.М. – завідувач кафедри регіоналістики і туризму КНЕУ, академік НАН України, д.е.н
 • Дима О.О. – заступник декана факультету маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», професор кафедри комерційної діяльності та логістики, д.е.н.
 • Шевчук В.О. – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного університету інфраструктури та технологій, керівник секції мікроекономіки та макроекономіки КМАНУМ
 • Пилипів В.В. – заступник завідувача кафедри регіоналістики і туризму ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д.е.н., с.н.с.
 • Сандугей В.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри освіті економіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, керівник секції економічної теорії та історії економічної думки КМАНУМ
 • Кривещенко В.В. – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри комерційної діяльності та логістики КНЕУ
Остання редакція: 18.11.18