Факультет маркетингу

Додаткове оголошення про конкурс на переведення студентів на навчання за державним замовленням!22 Лютого 2019р.

«Маркетинг»:

- 2 місця для студентів 3 курсу денної форми навчання.

Для участі в конкурсі потрібно не пізніше 25 лютого 2019 року 16.30 год. подати до деканату факультету маркетингу (кім. 347а) такі документи:

1) власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

2) копію навчальної картки, завірену деканатом;

3) довідку щодо середнього балу успішності, видану деканатом;

4) копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.

Детальніше умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням. Положення розміщено на сайті університету.