Факультет маркетингу

Інформація про результати конкурсу щодо переведення контрактників на місця держзамовлення06 Жовтня 2018р.

Подано заяв:

 

Середній бал

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

2 курс

Красинська А.П.

87,33  (Поза конкурсом )

Марухненко М.В.

94,44

Грищенко Є.М.

92,39

Скоропад К.О.

92,22

Янчук О.О.

90,78

Набокова Є.М.

89,00

Полуян О.В.

86,44

Федотова О.К.

86,00

Жильцов С.А.

83,33

Братко Я.М.

76,83

Червінський О.С.

74,72

3 курс

Маркетинг

Карєва К.О.

81,74

Бутенко К.Ю.

79,39

Москаленко А.Є.

78,47

Кравченко Б.Д.

78,25

Ковеня  І.В.

77,91

Коновалов О.Ю.

71,65

Посікера К.В.

76,00

Д’ячук К.К.

66,97

Комерційна д-ть та логістика

Горохов А.О.

76,89

Січкар А.П.

75,82

6 курс

Пархомець А.В.

75,12

Хайрудінова Д.Р.

71,75

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс

Гогішвілі М.М.

79,46


*Примітка. Заяви студентів зі скороченими термінами навчання не можуть бути задоволеними, відповідно до п. 2.1 «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням», переводяться на навчання за державним замовленням студенти:

 2 курс, денна форма навчання – Красинська А.П.; Марухненко М.В.

3 курс, денна форма навчання – Карєва К.О., Горохов А.О.

6 курс, денна форма навчання – Пархомець А.В., Хайрудінова Д.Р.

4 курс, заочна форма навчання  – Гогішвілі М.М.