Факультет маркетингу

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ!20 Вересня 2021р.

Факультет маркетингу оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням (за відповідними рівнями і програмами підготовки):

Бакалаврат

«Маркетинг»:
- 1 місце для студентів 2 курсу денної форми навчання;

- 3 місця для студентів 3 курсу денної форми навчання;

- 2 місця для студентів 4курсу денної форми навчання;

- 2місцядля студентів 3 курсу заочної форми навчання;

«Комерційна діяльність та логістика»:

- 2 місця для студентів 2 курсу денної форми навчання;

- 1 місце для студентів 2 курсу заочної форми навчання;

 

Для участі в конкурсі потрібно не пізніше 27 вересня 2021року 16.30 год. подати до деканату факультету маркетингу (кім. 347а) такі документи:

1) власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

2) копію навчальної картки, завірену деканатом;

3) довідку щодо середнього балу успішності, видану деканатом;

4) копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.

Детальніше умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням. Положення розміщено на сайті університету (https://drive.google.com/file/d/1XbjcUy9skZ3qwRC-6wTlWf9V9eCdDvql/view)