Факультет маркетингу

Маркетинговий менеджмент

Магістерська програма «Маркетинг»

 

Тисни на картинку чи переходь за посиланнм: https://vstupfm.kneu.edu.ua/

 

Сучасне життя і бізнес-реалії стрімко трансформуються: змінюється поведінка споживачів, бізнес-середовище, відносини між учасниками ринку. Все це диктує нові вимоги до фахівців з маркетингу.

Магістерська програма «Маркетинг» орієнтована на підготовку багатопрофільних фахівців, здатних:

 • оперативно відслідковувати сучасні тренди; аналізувати попит і пропозицію на ринку, діяльність конкурентів;
 • розробляти маркетингові стратегії і втілювати в практику комплексні плани маркетингової діяльності;
 • дотримуватися клієнтоорієнтованої моделі маркетингового управління;
 • розробляти ціннісні пропозиції і конкурентоспроможні продукти;
 • організовувати комплексні кампанії в традиційних і цифрових каналах;
 • вибудовувати взаємовигідні відносини з партнерами і постачальниками;
 • оптимізувати ланцюг створення цінності для отримання максимального прибутку;
 • управляти міжфірмовими і внутрішньофірмовими взаємовідносинами;
 • відслідковувати результативність і оптимізувати ключові показники маркетингової діяльності.

Випускники програми працюють в провідних українських і зарубіжних компаніях і організаціях у різних сферах і галузях (консалтинг, аудит, інвестиції, виробництво, телекомунікації, торгівля, інвестиції, фінанси, страхування, IT, транспорт і логістика, сервіс і послуги) на позиціях фахівців і керівників в департаментах продажів, маркетингу, реклами, PR, досліджень.

На даний момент магістерська програма «Маркетинг» має дві спеціалізації:

 • Маркетинговий менеджмент
 • Рекламний менеджмент

Маркетинговий менеджмент

У сучасному бізнесі, маркетингові менеджери стали тими людьми, від компетентності яких залежить успіх всієї компанії. Відповідальний за розробку клієнтської бази, менеджер з маркетингу відіграє ключову роль у зміцненні відносин з клієнтами. Високий рівень заробітної плати, цікаві відрядження та можливість постійного вдосконалення професійних навичок - це лише незначна частка того, що чекає на висококваліфікованого маркетинового менеджера. Проте, перш ніж мріяти про очікувані привілеї, необхідно отримати базові знання.

Спеціальність «Маркетинговий менеджмент» для вас, якщо:

 • Ви креативний, вмієш знаходити нестандартні рішення
 • Ви хочете опанувати цікаву та затребувану професію
 • Ви не боїтесь проявляти ініціативу
 • Ви маєте аналітичний склад мозку
 • Ви цілеспрямована особа, яка бажає отримати необхідні знання для досягнення своєї мети

Спеціальності

Фахівець з маркетингового менеджменту є одним з найзатребуваніших спеціалістів сьогоднення, оскільки поєднання економіки, управління та аналітики дає базове розуміння абсолютно усіх процесів, які відбуваються на підприємстві. А це, у свою чергу, дає можливість говорити про дійсно універсального працівника.

Серед професій випускника спеціалізації «Маркетинговий менеджмент», підготовленого  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», можуть бути такі спеціальності:

 • Директор з маркетингу
 • Маркетолог
 • Менеджер проектів
 • Маркетинговий аналітик
 • Інтернет-маркетолог
 • Бренд-менеджер
 • Менеджер з продажів
 • PR-менеджер

Ключові навички, які отримують студенти після закінчення навчання:

 • Досвід здійснення організаційно-економічної, управлінської та наукової діяльності;
 • Здатність аналізувати і прогнозувати можливі ринкові ситуації;
 • Уміння розробляти рекомендації щодо випуску товарів, формування асортименту, визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва;
 • Адаптація до будь-яких умов зовнішнього середовища;
 • Розуміння своєї ролі як частини команди і ефективне використання лідерських якостей;
 • Вміння проводити наукові дослідження, оцінювати результати та робити висновки;
 • Здатність аналізувати ключові показники бізнес-процесів, що знаходяться у сфері відповідальності.

Особливості навчання за спеціальністю «Маркетинговий менеджмент»

 • Інтерактивна форма навчання;
 • Підготовка універсальних спеціалістів;
 • Орієнтація на розвиток практичних навичок у студентів;
 • Робота у командах та міні-групах;
 • Використання кейс-методу, як однієї з основних технік навчання;
 • Залучення провідних фахівців та бізнесменів до проведення занять;
 • Захист робіт на базі підприємств перед топ-менеджерами компаній.

Варіативна складова

Студенти, які обрали спеціальність «Маркетинговий менеджмент», мають змогу підвищити свою кваліфікацію за рахунок вибору пакетів додаткових дисциплін, серед яких «Фінансовий менеджмент», «Управління взаємовідносинами зі споживачами», «Цифровий маркетинг» та «Бренд менеджмент». Крім цього, випускники отримують практичні знання та переймають досвід провідних спеціалістів галузі, що надалі дає можливість успішно організувати та займатися розвитком власного бізнесу.

Cписок захищених дипломних робіт 2018

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Маркетинговий менеджмент"

Остання редакція: 26.06.20