Факультет маркетингу

Маркетинговий менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2018

Майбутнє працевлаштування: повний курс навчання за магістерською програмою «Маркетинговий менеджмент» дозволяє магістрам працювати керівниками та маркетинг — директорами суб’єктів ринкової економіки різних форм власності. 

Випускники володіють принципами та методами проведення  маркетингових досліджень,  виконують комплекс техніко-економічних розрахунків процесів планування окремих  дослідницьких і маркетингових  заходів.  Вони мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу  підприємств різних галузей економіки, так і спеціалізовані маркетингові фірми.

Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових фірмах, відповідних підрозділах банків, в органах господарського управління. Вони аналізують і прогнозують ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо випуску товарів, формування їх асортименту, здійснюють різноманітну діяльність з визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Це спеціалісти, до кола обов’язків яких належить інформування споживачів, формування та задоволення споживчого попиту, стимулювання продажу через використання маркетингового інструментарію.  Вони проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції, сприяють постійному підвищенню якості товарів та послуг.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Маркетинговий менеджмент"

Остання редакція: 02.05.18