Факультет маркетингу

Рекламний менеджмент

Магістерська програма «Маркетинг»

Сучасне життя і бізнес-реалії стрімко трансформуються: змінюється поведінка споживачів, бізнес-середовище, відносини між учасниками ринку. Все це диктує нові вимоги до фахівців з маркетингу.

Магістерська програма «Маркетинг» орієнтована на підготовку багатопрофільних фахівців, здатних:

 • оперативно відслідковувати сучасні тренди; аналізувати попит і пропозицію на ринку, діяльність конкурентів;
 • розробляти маркетингові стратегії і втілювати в практику комплексні плани маркетингової діяльності;
 • дотримуватися клієнтоорієнтованої моделі маркетингового управління;
 • розробляти ціннісні пропозиції і конкурентоспроможні продукти;
 • організовувати комплексні кампанії в традиційних і цифрових каналах;
 • вибудовувати взаємовигідні відносини з партнерами і постачальниками;
 • оптимізувати ланцюг створення цінності для отримання максимального прибутку;
 • управляти міжфірмовими і внутрішньофірмовими взаємовідносинами;
 • відслідковувати результативність і оптимізувати ключові показники маркетингової діяльності.

Випускники програми працюють в провідних українських і зарубіжних компаніях і організаціях у різних сферах і галузях (консалтинг, аудит, інвестиції, виробництво, телекомунікації, торгівля, інвестиції, фінанси, страхування, IT, транспорт і логістика, сервіс і послуги) на позиціях фахівців і керівників в департаментах продажів, маркетингу, реклами, PR, досліджень.

На даний момент магістерська програма «Маркетинг» має дві спеціалізації:

 • Маркетинговий менеджмент
 • Рекламний менеджмент

Рекламний менеджмент

Важливою складовою маркетингової діяльності підприємства повинна бути ефективна реклама, адже реклама забезпечує поширення інформації з метою посиленого впливу на масову або індивідуальну свідомість, що викликає заплановану реакцію обраної споживацької аудиторії.

У маркетинговій діяльності реклама забезпечує:

 • підготовку споживача до сприйняття нового товару або послуги;
 • підтримку попиту на високому рівні на стадії масового виробництва товару;
 • сприяння розширенню ринку збуту.

Спеціальність «Рекламний менеджмент» для вас, якщо:

 • Ви хочете опанувати цікаву та перспективну професію
 • Ви маєте творчі здібності
 • Ви організаційна людина
 • Ви схильні до навчання та пізнання нового
 • Ви можете зберігати спокій під тиском
 • Ви впевнена у собі людина
 • Ви наполеглеві

Спеціальності

Реклама є постійним супутником людини, щоденно і масово впливає на нього. Наслідком цього стала та найважливіша роль, яку грає реклама в житті постіндустріального інформаційного суспільства. Ця роль уже давно не обмежується рамками ні комерційних комунікацій, ні навіть усієї ринкової діяльності. Особливо велике значення реклами в галузях економіки і громадського життя. Не можна також не відзначити її значну освітню та естетичну роль. 

Магістри зі спеціальності «Рекламний менеджмент», підготовлені у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», зможуть працювати маркетинг-директора та керівниками PR та маркетингових підрозділів компаній та виконувати наступні функції:

 • володіти принципами та методами проведення аналізу і прогнозування ринкової ситуації;
 • виконуюти комплекс техніко-економічних розрахунків процесів планування маркетингових комунікаційних програм;
 • здійснювати різнобічні роботи із визначення і реалізації рекламних та PR-стратегій;
 • удосконалення рекламної політики підприємств різних форм власності.

Серед професій випускника спеціалізації "Рекламний менеджмент" можуть бути такі спеціальності:

 • Керівник рекламного, PR та маркетингового відділу
 • Маркетинг-директор
 • Директорами рекламних та PR-агенцій
 • Креативний директор
 • Керівник в засобах масової інформації
 • Керівник громадських організацій

Ключові навички, які ви отримуєте після закінчення навчання

 • Успішне вирішення комплексу завдань щодо формування брендів
 • Створення та підтримка позитивного іміджу підприємства
 • Розробки та впровадження рекламних і PR-кампаній.
 • Розробка та реалізація стратегічних, тактичних та оперативних планів рекламної і маркетингової комунікаційної діяльності контроль їх виконання
 • Управління рекламним процесом на підприємстві

Створення рекламних звернень для різних носіїв інформації та розміщення їх з найбільшою ефективністю, використовувати маніпулятивні технології для забезпечення комунікативного процесу

Творчий підхід до вирішення маркетингових комунікаційних завдань.

Забезпечення довготривалих партнерських відносин між ринковими суб’єктами через здійснення високоефективних комунікацій, що включає в себе вивчення споживачів, партнерів, конкурентів та їх інформування і переконання

Стимулювання продажу через створення рекламної продукції

Надання рекламних послуг та проведення рекламних кампаній


Особливості навчання за спеціальностю «Рекламний менеджмент»

Комплексність у підготовці майбутніх фахівців

Отримання досвіду переговорів шляхом запрошених тренерів з менеджменту або викатник спікерів

Використання активних форм навчання – тренінги, онлайн-курси, відвідування професійних виставок

Робота у міні-групах, розробка практичних проектів та кейсів, написання наукових статей

Залучення представників провідних підприємств та бізнесменів до проведення занять і тренінгів, розв’язання кейсів та ситуаційних задач

Захист робіт на базі підприємства перед маркетин-директорами PR-компаній

Розвиток лідерських якостей

Розкриття творчого мислення за допомогою завдань та самостійної розробки проектів або рекламної кампанії


Варіативна складова 

У межах дисципліни студенти можуть поглибити свою спеціалізацію за рахунок проходження стажування та ознайомлення з майбутніми професіями. Та після проходження тренінгів або розв’язування кейсів можуть отримати пропозицію на вакантну позицію від представника компанії, або провідного спеціаліста.

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Рекламний менеджмент"

Остання редакція: 12.12.18