Факультет маркетингу

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛОГІСТИКИ»04 Жовтня 2022р.

До участі в конференції запрошуються
представники наукової та освітянської спільнот, державних установ,
громадських організацій, професійних об’єднань та компаній різних ринків.

Конференція відбудеться у формі відеоконференції 3 листопада 2022 р.
Участь у конференції – безкоштовна.

Мета конференції: об’єднати дослідників та спеціалістів для окреслення напрямів розвитку сучасних технологій комерційної діяльності і логістики в Україні та світі під впливом глобальних викликів (війна, пандемія) і регіональних особливостей діяльності компаній.

Завдання конференції:

 • визначити ключові тренди розвитку комерційної діяльності та логістики в Україні та світі з врахуванням сучасних викликів; 
 • забезпечити міжнародний обмін досвідом організації логістичних процесів на рівні підприємств в кризових умовах;
 • сформувати підхід до здійснення комерційних операцій у глобальному інформаційно-комунікаційному середовищі;
 • оцінити перспективи використання сучасних інформаційних рішень для оптимізації комерційних та логістичних процесів.


Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

СЕКЦІЯ 1. КОМЕРЦІЯ

 1. Глобальна комерційна діяльність та входження національних операторів на ринки ЄС.
 2. IT тренди (діджиталізація) в комерційній діяльності компаній.
 3. Розвиток форматів комерційної діяльності за сучасних умов.
 4. Виклики стратегічного управління комерційною діяльністю підприємств.

СЕКЦІЯ 2. ЛОГІСТИКА

 1. Розвиток логістики в Україні за умов геополітичних трансформацій.
 2. Інтегровані ланцюги постачання як складова національної безпеки.
 3. Забезпечення стійкості транспортно-логістичних компаній України.
 4. Міська логістика великих міст і територіальних громад.
 5. Державне регулювання та підтримка логістичних і комерційних компаній України.

СЕКЦІЯ 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО

 1. Загрози та перспективи розвитку національних компаній в період військового стану.
 2. Ризик-менеджмент і забезпечення сталого розвитку підприємств.
 3. Маркетингове забезпечення ефективного розвитку національних виробників.
 4. Регіональні промислово-комерційні кластери в Україні та світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у конференції до 28 жовтня 2022 року необхідно:

 • Заповнити он-лайн заявку на участь у конференції: https://forms.gle/ftgZmfnpQ9g1uEbJ9
 • Відправити на скриньку logistics.kneu@gmail.com тези доповіді (із обов’язковим зазначенням в темі листа: «Конференція_2022_Прізвище») та за бажанням надати фотографію автора (файл у форматах JPEG або PNG, з кольоровим зображенням шириною не менше 250 px (точок)).

Після отримання тез авторові буде надіслано повідомлення про отримання.
Тези, які не відповідають вимогам, а також такі, що вислані пізніше зазначеного терміну, опубліковані не будуть.
Усі тези будуть перевірені на унікальність.
Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти публікацію наданих авторами матеріалів у разі їх невідповідності проблематиці конференції, неналежного оформлення чи порушення принципів академічної доброчесності.
Електронні сертифікати про участь у конференції надсилаються учасникам безкоштовно на їх електронні поштові скриньки.

Обговорення матеріалів учасників конференції буде відбуватись у форматі онлайн-конференції.
Додаткову інформацію щодо підключення буде надіслано перед початком конференції на електронні пошти всім учасникам.
За результатами інтернет-конференції всі матеріали будуть оформленні у збірник, який буде розміщений в репозиторії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» як електронне видання.

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛОГІСТИКИ»

це гарна нагода для формування соціального та ділового партнерства
Вашої організації (навчального закладу, підприємства, компанії)
з провідним економічним дослідницьким університетом України!

КОНТАКТИ

Поштова адреса:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
кафедра комерційної діяльності і логістики
проспект Перемоги, 54/1, кабінет 357, м. Київ, Україна, 03680

Електронна адреса: logistics.kneu@gmail.com
Телефони оргкомітету: (044) 456-55-10- кафедра комерційної діяльності і логістики КНЕУ – загальні питання.

Вимоги до оформлення тез ви можете завантажити за посиланням

До уваги студентів та аспірантів – тези мають бути або у співавторстві з науковим керівником,
або одноосібні з  підписом і рецензією наукового керівника. Надані рецензії і рекомендації наукових керівників будуть підтверджуватися запитом на їхню електронну пошту.

Приклад заповнення заявки на участь у конференції

Щиро запрошуємо до участі експертів, науковців,
практиків та усіх зацікавлених!

 

Інформаційний лист Конференції для завантаження