Факультет маркетингу

Громадське обговорення проєкту змін освітньої програми «Комерційна діяльність та логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти26 Березня 2024р.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів
(здобувачів вищої освіти, випускників освітніх програм, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КНЕУ ім. В. Гетьмана, представників інших груп стейкхолдерів)  взяти участь в обговоренні та залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Комерційна діяльність та логістика»


ОПП "Комерційна діяльність та логістика" (бакалаври) для обговорення


Попередній варіант освітньої програми тут

Зауваження і пропозиції просимо надати до 12 травня 2024 року через офіційну електронну пошту kkdil@kneu.edu.ua або за посиланням: https://forms.gle/2iE28CByPtG1F6hd9