Факультет маркетингу

Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛОГІСТИКИ»25 Листопада 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Засідання секції відбудеться у дистанційній формі 25 листопада 2020 року.

УЧАСТЬ у роботі секції - БЕЗКОШТОВНА

Мета засідання секції

Розвиток інноваційних моделей взаємодії університету з бізнесом під впливом глобальних викликів і регіональних особливостей діяльності компаній.

Завдання засідання секції

 • Забезпечити міжнародний обмін досвідом взаємодії університету з бізнесом
 • Сформувати підхід до організації взаємодії університету з бізнесом у глобальному інформаційно-комунікаційному середовищі
 • Визначити ключові тренди розвитку взаємодії університету з бізнесом в Україні та ЄС
 • Оцінити перспективи використання сучасних інформаційних рішень для в процесі університету з бізнесом
 • Зробити прогнозну оцінку розвитку взаємодії університету з компаніями під впливом світової фінансової кризи та наслідків пандемії

Організаційний комітет конференції

 

 

Тематичні напрями роботи конференції

 1.  Сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики: глобальний і національний виміри
 2. Фінансово-економічна криза 2020 року: загрози та перспективи розвитку національних компаній
 3. Вплив діджиталізація на комерційну діяльність та логістику підприємств України
 4. Стратегічне управління комерційною діяльністю підприємств
 5. Маркетингове забезпечення ефективного розвитку національних виробників
 6. Регіональні промислово-комерційні кластери в Україні та світі
 7. Міська логістика великих міст і територіальних громад
 8. Електронна комерція України: стан та перспективи
 9. Інвестиційний потенціал логістики України
 10. Державне регулювання та підтримка логістичних і комерційних компаній України
 11. Інноваційні моделі взаємодії університету з бізнесом.

До участі в конференції запрошуються представники наукової та освітянської спільнот, державних установ, громадських організацій, професійних об’єднань та компаній різних ринків.

Під час роботи конференції заплановано обговорення матеріалів учасників конференції у онлайн форматі в межах спеціалізована секції «Інноваційні моделі взаємодії університету з бізнесом» VІІІ  Міжнародного  Бізнес-Форуму «Наука–Бізнес–Освіта: Стратегічне партнерство».

 

 

Умови участі в конференції

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції до 30 листопада  2020 року необхідно:

 • Заповнити онлайн заявку на участь у конференції:https://forms.gle/VqYKtZRfG2KNKUHfA
 • Відправити на електронну пошту conf.kneu@gmail.com  тези доповіді (із обов’язковим зазначенням теми: «Прізвище та ініціали автора») У назві файлу необхідно вказати прізвище першого автора.

Після отримання тез авторові буде надіслано повідомлення про отримання. Тези, які не відповідають вимогам, а також такі, що вислані пізніше зазначеного терміну, опубліковані не будуть. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти публікацію наданих авторами матеріалів у разі їх невідповідності проблематиці конференції та неналежного оформлення.

Вимоги до оформлення тез

За результатами інтернет-конференції всі матеріали будуть оформленні у збірник, який буде розміщений в репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» як електронне видання.

Також за результатами конференції формуються сертифікати про участь , які надсилаються учасникам безкоштовно на їх електронні поштові скриньки

 

 

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», корпус 1, кафедра комерційної діяльності і логістики,  (к. 357).

Телефон:(044) 456 55 10

Е-mail:conf.kneu@gmail.com