Факультет маркетингу

Засідання кафедри 04.10.201930 Вересня 2019р.

Шановні колеги!
Засідання кафедри вищої математики
відбудеться 04.10.2019р. о 14:45

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про рішення Вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

Профілактично роз’яснювальна робота, спрямована на формування сталого усвідомлення

неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень.


2. Обговорення і затвердження контрольних робіт на 1-й семестр 2019-2020 н. р.


3. Про план проходження стажування/підвищення кваліфікації

Доповідач – Горохова О.М.


4. Звіт про участь у науковій конференції
Доповідач – Шушарін Ю.В.


5. Різне
Зав. каф. вищої математики, проф. Блудова Т.В.