Факультет маркетингу

Щетініна Людмила Валеріївна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Народилася 4 червня 1978 року в м. Києві, в 2001 році завершила навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з менеджменту персоналу, захистила дисертацію на тему «Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституціональний аспект» і в 2005 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, в 2010 році присуджено вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці.