Факультет маркетингу

Герасименко Оксана Олександрівна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

З 1983 по 1987 рр. – навчалась в Київському інституті народного господарства імені Д.С.Коротченка, після закінчення якого працювала економістом відділу праці та заробітної плати машинобудівного конструкторського бюро „Радуга” (м. Дубна Московської області);
З 1990 по 1994 рр. – навчалась в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка (кандидатська дисертація на тему „Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової та науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України))”.
У 2003 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2007 р. – вчене звання доцента.
З 1992 по 2004 рр. працювала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з 2004 р. по теперішній час – в КНЕУ імені Вадима Гетьмана.