Факультет маркетингу

Даниленко Олена Авксентіївна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Закінчила економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю “Економіка торгівлі”. Після закінчення ВНЗ-у працювала економістом Рівненської райспоживспілки. З 1992 р. − кандидат економічних наук за спеціальністю “Економіка, планування та організація управління невиробничими сферами”. У 1991-2001 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри економіки Львівської комерційної академії. З 2003 р. й по даний час – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».