Факультет маркетингу

Панькова Оксана Володимирівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

З відзнакою у 1999 р. закінчила Донецький національний університет за спеціальністю філолог. У 2001 р. поступила в аспірантуру Інституту соціології НАН України. У 2005 р. успішно  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології на тему "Причини та мотиви протестної поведінки працівників промислових підприємств", здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. Завдяки наполегливій праці в Донецькому національному університеті в  2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри філософії.

З 2014 р. працює в в ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана – на посаді доцента кафедри соціології,  поєднуючи викладацьку та науково-дослідницьку діяльність.

Активно співпрацює з науковою спільнотою соціологів та економістів  України, бере участь в реалізації національних та регіональних програм соціального розвитку, міжрегіональних соціальних проектів.