Факультет маркетингу

Бульбенюк Світлана Степанівна

Кафедра: Кафедра політичних технологій
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова, спеціальність "Політологія" (диплом з відзнакою). Тема кандидатської дисертації: "Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу", захист відбувся в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З вересня 2005 р. працює на кафедрі політології та соціології КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на посаді старшого викладача, з вересня 2007 р. – доцента кафедри. У січні 2011 р. отримала вчене звання доцента. Викладала та викладає навчальні дисципліни "Політологія", "Соціологія", "Сучасні ідейно-політичні течії", "Історія політичної думки". Є автором 1 монографії (електронний ресурс), співавтором 6 навчальних посібників (3 з них з грифом МОН України); брала участь у підготовці 2 колективних монографій, статей до "Політичної енциклопедії", "Політологічного енциклопедичного словнику", "Юридичної енциклопедії" та енциклопедичного видання "Американський президенціалізм".
Загальна кількість публікацій – 80.

За роки праці на кафедрі одноосібно підготувала 9 Робочих навчальних програм та Методичних матеріалів з дисциплін: "Кратологія", "Інститут президентства", "Історія політичної думки в Україні", "Політична культура", "Історія політичної думки", "Мережевий підхід у соціології", "Соціологія моди", "Соціологія мистецтва", "Соціологія культури та дозвілля". У співавторстві з доц. Н.Ю. Івановою підготувала 2 Робочі навчальні програми та Методичні матеріали з дисциплін "Зовнішня політика України" та "Міжнародні відносини та світова політика". Постійно брала участь у доопрацюванні Робочої навчальної програми та методичних матеріалів з дисципліни "Політологія".

Забезпечувала викладання лекційних та практичних занять з дисциплін "Політологія", "Соціологія", "Зв'язки з громадськістю", "Сучасні ідейно-політичні течії", "Історія політичної думки". На теперішній час викладає дисципліну "Політологія".

Навесні 2018 р. успішно завершила проходження тренінг-курсу "Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ ст." на базі Інституту післядипломної освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана (свідоцтво про підвищення кваліфікації з відзнакою). У травні 2018 р. нагороджена Почесною грамотою Ректора КНЕУ з нагоди Дня науки та за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної й інноваційної діяльності Університету. 21-23 вересня 2018 р. взяла участь у Тренінгу для викладачів #ToTua, який був організований Інститутом демократії та соціального прогресу, ГО "Платформа прогресивного прєпода" та Friedrich Ebert Stiftung (отримала відповідий сертифікат).

Під керівництвом С.С. Бульбенюк було підготовлено наукову роботу студента 2-го курсу ФЕФ Олександра Юзюка на тему: "Кіберкомунізм як альтернативна ідеологія ХХІ ст.", яка пройшла до ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук у 2016/2017 н.р. Є науковим керівником наукових тез студентів, які публікувалися у відповідних збірниках у різні роки.

Має активну науково-дослідницьку та громадську позицію, постійно бере участь у різноманітних наукових і громадських заходах, зокрема в роботі громадської ініціативи "Платформа прогресивного прєпода". Неодноразово брала участь у роботі Спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських дисертацій з політичних наук як офіційний опонент. Є рецензентом магістерських робіт студентів вишів м. Києва у різні роки.

Коло наукових інтересів: політична модернізація, демократизація, кратологія, системна трансформація суспільства, проблеми становлення громадянського суспільства в Україні, політичний розвиток сучасної України.