Факультет маркетингу

Ковальчук Галина Олександрівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

Вища освіта за спеціальністю:

1) Географія та іноземна мова (Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1986р.);

2) Теорія та методика професійної освіти (аспірантура КНЕУ за спеціальністю 13.00.04, 1999 р.);

3) Практична психологія (Київський Міжрегіональний Інститут Удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка, 2000 р.);

4) Фінанси (КНЕУ, 2001 р.);

5) Освітні вимірювання / МВА (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2015 р.).

Підвищення кваліфікації 2015-2021 рр.

1. Університет Анкари (Туреччина), Університет прикладних наук Цюріху (Швейцарія), сертифікат Е-tutor Theory and Practice of Online Learning; сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor, 2015.

2. ІДТН ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво 12 СПВ 132840, від 25.12.2015; Впровадження дистанційного навчання.

3. Mendel Universityin Brno, Czech Republic; Certificate № 1060, 27 of July 2017; Training program for the scientific and pedagogical Сstaff, сертифікат, 2017.

4. ІДТН ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво 12 СС 069844, від 31.03.2020; Використання IT-засобів у викладанні та професійній діяльності.

5. ІІ Міжнародний Марафон інклюзивних практик «Инклюзивное сообщество: здесь и сейчас». (Тбілісі, Грузія, 9-15.ХІ. 2020 р.)

6. Вернісаж-практикум «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти», м. Київ, КІНТ «"Centre of Educational Entrepreneurship"», 19 лютого 2021 р. Сертифікат 679-4 ВП/2021.

7. Тренінг «Зовнішня політика та комунікації в ЄС» (FOREIGN POLICY AND COMMUNICATIONS IN THE EU) Центр досконалості Жана Моне, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 17–24 квітня 2021 р.. Сертифікат 037/21.

Професійна діяльність:

1986 - 1995 рр. Вчитель географії та іноземної мови, заступник директора з навчально-виховної роботи середньої школи № 3 м. Вишгорода, Київської обл.

1995 - 2000 рр. Старший викладач кафедри педагогіки та психології Київського державного економічного університету.

2000 - 2016 рр. Доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

2016 - по теперішній час: Професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Захищені дисертації:

Тема: «Формування професійних педагогічних умінь у студентів – майбутніх викладачів економіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 1999 р. (Вчена рада Д 26.452.01Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України);

Тема: «Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, 2016 р. (Вчена рада Д 26.452.01 Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України).

Вчені звання:

Доцент (ДЦ № 003863 від 26 лютого 2002 р.)

Професор (АП № 000522 від 23 жовтня 2018 р.)

Наукова робота

Опубліковано 124 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, 1 монографія, 1 підручник «Економіка» для загальноосвітніх закладів (у співавторстві), 19 – навчально-методичних посібників (7 – одноосібних); 27 статей у наукових фахових виданнях, 26 публікацій у збірниках матеріалів конференцій, 5 – публікації в міжнародних наукових періодичних виданнях, 17 – публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації. Одноосібних публікацій – 68., 5 програм з грифом Міністерства освіти і науки України для загальної середьньої освіти, 6 навчальних програм з дисциплін за профілем кафедри для студентів.

Профілі в наукометричних базах:

Профіль наGoogle Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=k78wpE8AAAAJ&hl=ru

ORCID ID 0000-0002-8328-1471

Брала участь у науково-дослідних роботах за профілем кафедри:

«Теоретичні та методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців» (РК № 0107U007382);

«Ефективність педагогічної освіти в економічному університеті: цілі, зміст, методи, форми» у контексті наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України з теми «Психолого-педагогічні основи технологій навчання у вищій школі» (РК № 0199U000390);

«Удосконалення організації навчального процесу в умовах застосування дистанційних та тренінгових технологій навчання» (РК № 0105U001892);

«Психолого-педагогічні засади модернізації навчального процесу в економічному університеті в умовах реалізації положень Болонської декларації» (РК № 0107W001844).

Педагогічна діяльність:

Викладання дисциплін: «Методика викладання економіки», «Психологія», «Основи андрагогіки», «Управління освітою», «Методологія та методика професійної освіти», тренінг-курс «Розвиток підприємництва та підприємливості», «Тренерство і тренінгові технології» 

Відзнаки і нагороди:

Заслужений працівник ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (2006 р.), Відмінник освіти України (2002 р.), нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.) "За активну участь у розробленні Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та вагомий внесок у розвиток національної освіти України". Відзначена Почесною грамотою ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (2018 р.),  а також Грамотою Трускавецької міської ради Львівської області "За багаторічну сумлінну працю, розроблення муніципальних проектів розвитку культурного та освітнього середовища міста Трускавець, плідну науково-педагогічну діяльність" (2015 р.). Нагороджена заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України - нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення" (2020 р.),