Факультет маркетингу

Федорченко Андрій Васильович

Кафедра: Кафедра маркетингу ім. А.Ф. Павленка
Посада: завідувач кафедри маркетингу
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Народився 3 вересня 1974 року у м. Сєвєроморськ Мурманської області у родині військовослужбовця. У 1997 році закінчив із відзнакою Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг». З 1997 по 2000 рік навчався в аспірантурі КНЕУ. У грудні 2000 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.02 - «Підприємництво, менеджмент, маркетинг». З вересня 2000 року по вересень 2005 року пройшов шлях від асистента до доцента кафедри маркетингу, заступника декана факультету маркетингу. Протягом 2002-2005 рр. працював бізнес-тренером ВГО «Українська асоціація маркетингу», отримав досвід практичної роботи у сфері маркетингових досліджень та управлінського консалтингу. Очолював представництво в Україні Центру порівняльних соціальних досліджень «ЦЕССІ-Україна». Залучався до розробки міжнародних та національних освітніх проектів. З 2005 року по 2008 рік навчався в докторантурі КНЕУ. У 2010 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». З вересня 2010 року по даний час – професор кафедри маркетингу. Протягом 2011-2015 рр. очолював Інститут маркетингу КНЕУ. З липня 2015 року - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". З квітня 2016 року - голова Науково-методичної підкомісії 075 "Маркетинг" Науково-методичної ради МОН України. З березня 2017 року - завідувач кафедри маркетингу КНЕУ.