Факультет маркетингу

Кончин Вадим Ігорович

Кафедра:Кафедра регіоналістики і туризму
Посада:доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:15 років
Біографія:

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2004 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект». У 2003–2004 р. пройшов наукове стажування за програмою обміну DAAD в Інституті світової економіки (м. Кіль, Німеччина).

З 2006 по 2008 рр. – доцент кафедри фінансів та заступник завідувача кафедри фінансів ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій».

З 2008 по 2015 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету. У 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

З 2009 р. – доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія» за сумісництвом.

З вересня 2015 по березень 2016 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України.

З березня 2016 по вересень 2016 р. – проректор з науки і міжнародних зв’язків Київського університету ринкових відносин.

З 2000 по 2001 рр. – спеціаліст з міжнародних зв’язків Центру кооперацій та інвестицій Тернопільської торгово-промислової палати, локальний/регіональний експерт робочої групи концерну Thales (проект TRANSFORM/GWZ в Тернопільській області з питань регіонального економічного співробітництва Федеративної Республіки Німеччина та України). 

Стажування та участь в проєктах:

 1. Стажування в Торгово-промисловій палаті м. Лейпцига (Німеччина) у відділі InfoCenter з налагодження міжнародних бізнесових кооперацій між Землею Саксонія та регіонами Східної Європи.(листопад 2001- лютий 2002 рр.) 

2. З березня 2007- по листопад 2008  р.  учасник (а з листопада 2007 р. тренер-викладач) Проекту “GlobalOpportunitiesFund” Міністерства Закордонних Справ Великобританії  «Спеціалізована програма з питань європейської інтеграції для підвищення професійної кваліфікації державних службовців України  (ІІ-ІVкатегорії). Розробник навчального модуля "Регіональні торговельні угоди Світової організації торгівлі та перспективи для України"

3. Учасник навчального курсу «ЄС та європейський економічний простір» в рамках проекту «Розбудова демократії та можливостей державної служби в Україні». Ознайомлення з діяльністю Європейської Комісії, Європейського парламенту, Ради ЄС, Комітету регіонів під час поїздки до Брюсселю (11.06 – 15.06.2007).

4. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку» в рамках спільного проекту КНЕУ, Фонду Жана Монне та Виконавчої Агенції з  питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури 528395- LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH (в періоди з 10 грудня по 15 грудня 2012 р. та з 08 липня по 13 липня 2013 р., м.Київ). Сертифікат про участь (загальний обяг 350 год.).

5. Учасник проєкту "Trainings for  Volunteers of Eurovision 2017"  (березень-квітень 2017). Контракт British Council.

6. Малопольська школа публічного адміністрування, Університет економічний у Кракові (Польща). Міжнародне післядипломне практичне стажування "Нові та інноваційні методи викладання", 08-26 жовтня 2018 року (загальний обсяг 108 год.)

Викладає курси: глобальні міста та системи, креативна економіка міста, конкурентоспроможність міста, регіонально-просторовий розвиток економіки, регіональний аналіз, парадигми регіонального розвитку, регіональна економіка/регіоналістика, міжнародний туризм.

Володіння іноземними мовами:

- німецька мова (рівень B2,  дата сертифікації: 24 квітня 2021 р.);

- англійська мова (рівень В 2, дата сертифікації: 24 травня 2021 р.).

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: Member of Regional Studies Association (Membership Number 22368) https://www.regionalstudies.org/

Член редакційної колегії іноземного наукового видання Journal of Urban Economics and Management  (ISSN: 2345-2870) http://iueam.ir/page/13/Editorial-Board

31 серпня 2021 року закінчено строк дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України).