Факультет маркетингу

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт

«Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

 

26-28 квітня 2018 року

Організаційний комітет оголошує про початок прийому студентських робіт

 

Актуальність. «Економічне зростання та матеріально-технічне забезпечення нерозривно пов’язані між собою. Основою майбутнього процвітання сьогодні  є належним чином організовані потоки, які глобально взаємодіють між собою. Для забезпечення таких процесів необхідні потужні транспортна та логістична галузі, які забезпечуватимуть координацію та переміщення мобільних потоків – надійно, швидко та ефективно».                                  

                                   Dorothea Bär, 2017

Підвищення конкурентоспроможності повинно базуватися на використанні інструментів логістики як ключової частини бізнес-процесів для управління матеріалами, послугами, інформацією та потоками капіталу. Сьогодні логістика має важливе значення для створення видимості в ланцюжку постачання компанії, забезпечуючи відстеження руху товарів у режимі реального часу, а також збільшення доходу через сервісний компонент. Логістика забезпечує структурування операцій для максимального задоволення потреб клієнтів, включаючи упаковку, зберігання, розподіл та обслуговування.

Метою конкурсу є обмін міждисциплінарними знаннями в рамках міжрегіонального діалогу в Україні та підтримка талановитої молоді.

Базуючись на успішних рішень у логістиці та управлінні ланцюгами постачання та реальних ринкових ситуаціях для українських компаній цей щорічний студентський конкурс охоплює (але не обмежує) наступні теми:

 • Врахування новітніх тенденцій в діяльності компанії;
 • Підвищення ефективності компанії завдяки індивідуальному підходу у логістиці;
 • Вимірювання ефективності логістичних процесів;
 • Логістичні витрати та процеси з доданою вартістю;
 • Впровадження результативної логістики у малих та середніх підприємствах;
 • Результативне реагування на запити споживачів та маркетингова логістика;
 • Сталі рішення для електронної комерції в містах;
 • Застосування інформаційних та комунікаційних технологій в логістиці;
 • Екологічні аспекти управління логістикою на підприємствах;
 • Дигіталізація в логістичних компаніях: BigData, хмарна логістика та аналіз даних.

Вимоги. Робота повинна бути оригінальним практичним (на основі досвіду реального підприємства) або концептуальним дослідженням (на основі збирання, обробки та аналізу інформації), що відповідає вимогам та містить наступні структурні частини:

 • Вступ (опис мети дослідження, обґрунтування актуальності теми)
 • Основна частина (методологічна база та аналіз)
 • Висновки (пропозиції або рішення)

Максимальний обсяг: 10 сторінок (без додатків та списку літератури).
Критерії оцінювання (максимум 100 балів):
Етап 1: після подачі наукової роботи (українською мовою)

 • Актуальність теми - 20 балів
 • Чітка методологія дослідження - 60 балів

Етап 2: у разі, якщо ви запрошені на конференцію (англійською мовою)

 • Презентація і обговорення - 20 балів

Терміни і завдання:

 
Котнакти:

Університет м. Бремен,
кафедра морського бізнесу і логістики,
Др. доцент Ірина Довбішук
dovbischuk@uni-bremen.de
тел.: +49 421 218 66766

 

Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана
кафедра комерційної діяльності і логістики,
проф., д.е.н. Олександр Дима
dyma@kneu.edu.ua
тел.: +38 099 308 64 38

 

Уманський національний університет садівництва,
кафедра менеджменту,
к.е.н., доц. Наталія Петренко
504petrenko@gmail.com
тел.: +38 067 684 14 90

 

Остання редакція: 25.12.17