Faculty of Marketing

Educational Methodology Work

 1.  Лютий О.І., Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 305с.
 2. Практикум з вищої математики: Навч. посіб. / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 404 с.
 3. Методичні вказівки та навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів з курсу «Вища математика для економістів» / Укл.: О. І. Лютий, Т. В. Манжос, О. М. Горохова. – К.: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2010. – 108 с. 
 4.  Лісовська В.П. Вища математика. Практикум: навч. посіб. [для студ. екон. та техн. вищ. навч. закл.]: у 2 ч. – ч. І. / В. П. Лісовська, М. О. Перестюк.  –К.: КНЕУ, 2009. – 720 с.
 5. Лісовська В.П. Вища математика. Практикум: навч. посіб. [для студ. екон. та техн. вищ. навч. закл.]: у 2 ч. – ч. ІІ. / В. П. Лісовська, М. О. Перестюк.  –К.: КНЕУ, 2012. – 443 с.
 6. Теорія ймовірностей для економістів: навч. посібник. [для студ. екон.мвищ. навч. закл.] / С.М.Григулич, В.П. Лісовська, О.І. Макаренко, І.І. Пахомов, В.Д. Стасюк, Г.М. Черніс. – К.: КНЕУ, 2012. – 307 с.
 7. Математична статистика: навч. посіб. / [С.М. Григулич, В.П. Лісовська, О.І. Макаренко, Т.В. Манжос, І.І. Пахомов, В.Д. Стасюк, Г.М. Черніс]. – К.: КНЕУ, 2017. – 203с.
 8. Теорія ймовірностей та математична статистика: зб. задач / [С.М. Григулич, В.П. Лісовська, О.І. Макаренко, І.І. Пахомов, В.Д. Стасюк, Г.М. Черніс]. – К.: КНЕУ, 2017. – 276с.
 9. Збірник завдань для проведення практичних занять з вищої математики: у 2ч. – Ч.І / [В. П. Лісовська, Ж.В. Луцишина, Т.В. Манжос та ін.]. – КИїв: КНЕУ, 2017. – 216с. 
 10. Збірник завдань для проведення практичних занять з вищої математики: у 2ч. – Ч.ІІ / [В. П. Лісовська, Ж.В. Луцишина, Т.В. Манжос та ін.]. – КИїв: КНЕУ, 2017. – 176с. 
 11. Bludova Tetiana, Horokhova Olena, Shchekan'  Nadiya Advanced Mathematics: Educational manual / Tetiana Bludova ,  Olena Horokhova, Nadiya Shchkan': Kyiv National Economic University after Vadym Hetman, 2021. – 326p.
Last redaction: 11.11.23