Faculty of Marketing

Educational Methodology Work

1.    Лютий О. І., Макаренко О. І. «Збірник задач з вищої математики» (Collection of Advanced Maths Problems): Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с. 

2.    Макаренко О. І. «Конкурсні завдання вступних іспитів з математики» (Contest Assignments on Entrance Examinations in Mathematics): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 315 с.

3.    Григуліч С. М., Лісовська В. П., Макаренко О.І., Пахомов І. І., Стасюк В. Д., Черніс Г. М. «Теорія ймовірностей для економістів» (Probability Theory for Economists).- К.: КНЕУ, 2010. – 302 с.

4.    Лісовська В.П., Зінькевич Т.О., Чепурна Н.С., Щекань Н.П., «Методи розв’язування задач з математики» (Methods of Solution of Mathematical Problems). В 2-х книгах (4-х частинах). Кн..І.-2009.- 484с.; Кн..ІІ.-2010-416с. Кам.-Под. «Аксіома»

5.    Лісовська В. П., Перестюк М. О. «Вища математика. Практикум» (Advanced Mathematics. Practical Course). – ч. І. К.: КНЕУ, 2009. – 706 с.
 

Last redaction: 20.09.18