Факультет маркетингу

Інформація про результати конкурсу щодо переведення контрактників на місця держзамовлення11 Квітня 2018р.

Подано заяв:   

Денна форма навчання

Середній бал

2 курс («Маркетинг»)

Хамматова Є.Р.

89,58

Нагорна Д.А.

76,17

2 курс («Економіка» - на вакантні місця по спеціальності в Університеті)

Єжель Л.М.

80,17

Нікітенко О.Р.

79,83

Твертінов Д.С.

75,17

3 курс

Підгорна Я.В.

77,60

Костяний О.В.

75,04

Руденко Ю.О.

74,00

Сидорук Є.В.

72,60

2 курс зі скор. терм. навч.*

Кушніренко І.В.

96,08

Степенко О.А.

78,62

1 курс зі скор. терм. Навч.*

Сидоренко О.Ю.

89,00

Месюсіна А. С.

82,50

Атаманенко Є.О.

79,20

Залєвська Л.І.

75,80

Кириченко Н.І.

71,40 

Демидов І.В.

66,60

5 курс

Бондар К.О.

76,50

Гловацький Д.В.

74,25

Борисенко І.Б.

67,25

Мельникова О.І.

54,00

Заочна форма навчання

Середній бал

2 курс

Мініахметова Д. В.

55,28

 

Ухвалили: Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням», прийняли рішення про переведення на навчання за державним замовленням студентів:

  • 2 курс, денна форма навчання («Маркетинг»): Хамматова Є.Р., Нагорна Д.А.
  • 2 курс, денна форма навчання («Економіка»): Єжель Л.М., Нікітенко О.Р., Твертінов Д.С.
  • 2 курс, заочна форма навчання: Мініахметова Д. В.
  • 3 курс, денна форма навчання: Руденко Ю.О., Підгорна Я.В., Сидорук Є.В., Костяний О.В.
  • 5 курс, денна форма навчання:  Бондар К.О., Гловацький Д.В., Борисенко І.Б., Мельникова О.І.

*Примітка. Заяви студентів зі скороченими термінами навчання не можуть бути задоволеними, відповідно до п. 2.1 «Положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»