Факультет маркетингу

01.04.2017 року. створено кафедру комерційної діяльності та логістики01 Квітня 2017р.

Згідно рішення вченої ради університету з 01.04.2017 р. створено структурний підрозділ - кафедру комерційної діяльності та логістики на факультеті маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Професорсько-викладацький склад кафедри комерційної діяльності і логістики сформувати за рахунок штатних посад кафедр факультету маркетингу, які забезпечують викладання відповідних дисциплін за профілем новоствореної кафедри.

Кафедра комерційної діяльності та логістики буде випускною кафедрою для однойменної бакалаврської спеціальності "Комерційна діяльність та логістика".  Пыдготовка бакалаврів з спеціальності "Комерційна діяльність та логістика" розпочато в КНЕУ з 2016 р.

З 2018 року планується відкриття магістерської програми "Логістика" спільно з Університетом м. Бремен в межах проекту GUMLog.