Факультет маркетингу

Рекламний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерська програма «Рекламний менеджмент» поєднує фундаментальну маркетингову освіту з практичними навиками роботи в сфері комунікацій. Випускники цієї магістерської програми після повного курсу навчання можуть працювати керівниками та маркетинг-директорами підприємств різної форми власності, очолювати рекламні, ПР та маркетингові відділи, бути директорами рекламних та ПР-агенцій, займати керівні посади в засобах масової інформації, громадських організаціях. 

Магістри з рекламного менеджменту володіють принципами та методами проведення аналізу і прогнозування ринкової ситуації, виконують комплекс техніко-економічних розрахунків процесів планування маркетингових комунікаційних програм, здійснюють різнобічні роботи із визначення і реалізації рекламних та ПР-стратегій, удосконалення рекламної політики підприємств різних форм власності.

Після завершення навчання магістри з рекламного менеджменту успішно вирішують комплекс завдань щодо формування брендів, створення та підтримки позитивного іміджу підприємств, розробки та впровадження рекламних і ПР-кампаній. Це спеціалісти, які кваліфіковано розробляють і реалізують стратегічні, тактичні та оперативні плани рекламної і маркетингової комунікаційної діяльності, контролюють їх виконання. Вони здатні управляти рекламним процесом на підприємстві, створювати рекламні звернення для різних носіїв інформації та розміщувати їх з найбільшою ефективністю, використовувати маніпулятивні технології для забезпечення комунікативного процесу, творчо підходити до вирішення маркетингових комунікаційних завдань.

До кола обов’язків магістрів з рекламного менеджменту належить забезпечення довготривалих партнерських відносин між ринковими суб’єктами через здійснення високоефективних комунікацій, що включає в себе вивчення споживачів, партнерів, конкурентів та їх інформування і переконання, стимулювання продажу через створення рекламної продукції, надання рекламних послуг та проведення рекламних кампаній.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Рекламний менеджмент"

Остання редакція: 11.12.15