Факультет маркетингу

Дисципліни рівня PhD

Остання редакція: 26.04.21
Управління ланцюгами постачання

Мета дисципліни - сформувати у здобувачів наукового ступеня цілісного розуміння ефективного формування та управління ланцюгами постачання товарів на сучасних регіональних і глобальних ринках.

Міждисциплінарні зв’язки.Здобувачі PhDуже володіють певним обсягом знань зі теорії та практики логістики, отриманих під час навчання на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти