Факультет маркетингу

Історія кафедри комерційної діяльності і логістики

Кафедра комерційної діяльності і логістики почала свою історію в структурі кафедри маркетингу. Першими науковими роботами у сфері логістики і комерційної діяльності були праці акад. А.Ф. Павленка «Економіка складського господарства», «Складське і тарне господарство», «Організація і планування підприємств з постачання і збуту продукції», «Організація і планування продукції з поставки продукції» , проф. А.В.Войчака «Товарознавство», проф. В.Я.Кардаша «Стандартизація і сертифікація продукції», доц. А.Г.Кальченко та інші.

В умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів з комерційної діяльності і логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань новоствореної кафедри у 2017 році.

Виклики вітчизняного економічного сьогодення призводять до посилення вимог до практичної підготовки випускників кафедри. З цією метою розроблено сертифікаційна програма «Логістика» для студентів бакалаврського рівня підготовки. Для посилення практичних навичок студентів запрошуються провідні фахівці практики.

Кафедрою комерційної діяльності і логістики підписано договір про співробітництво з університетом Морського бізнесу та логістики м. Бремен (Institute of Shipping Economics and Logistics) (Німеччина). Відповідно до договору відбувається студентський обмін, створено спільні навчальні програми. Професор Ханс-Дітріх ХААЗІС – завідувач кафедри морського бізнесу та логістики Університету м. Бремен (Німеччина), входить до дорадчих урядових органів (зокрема, міністерства транспорту та цифрової інфраструктури) та неурядових організацій Німеччини й інших країн світу, є членом редакційних рад міжнародних журналів з логістики, інфраструктури та менеджменту.

Студенти кафедри активно залучаються до наукової роботи.

Колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням навчальних планів бакалаврів і магістрів, розробкою робочих програм дисциплін кафедри.

Остання редакція: 17.04.19