Факультет маркетингу

Про кафедру

Кафедра комерційної діяльності та логістики створена у 2017 році на базі кафедри маркетингу і є однією з наймолодших в КНЕУ. Проте саме тут акумульований значний науковий потенціал університету.

Створення окремої кафедри комерційної діяльності і логістики стало логічним та необхідним кроком в умовах нових викликів та можливостей для розвитку національної економіки, що з’явилися в період 2014-2017 рр. Подальший розвиток логістичного потенціалу та ринкової інфраструктури України, її активна інтеграція у світові економічні процеси, її сталий розвиток в умовах наявних геополітичних ризиків та подальше підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, галузей і територій є  неможливими без участі високопрофесійних фахівців з логістики та управління ланцюжками постачань. Саме таких спеціалістів готує наша кафедра.

Сьогоднішня місія кафедри- сформувати у випускників спеціальності «Комерційна діяльність та логістика» ключові компетенції в області сучасного логістичного менеджменту, найбільш затребувані на вітчизняному та міжнародному ринку праці.

Керуючись принципами  «Bonum initium est dimidium facti» та «Non scholae sed vitae discimus» («Гарний початок – половина діла» та «Ми вчимося не для школи, а для життя»), кафедра ефективно поєднує теоретичні та практичні аспекти викладання сучасних дисциплін логістичного циклу. Саме практична застосовність результатів науково-дослідної та навчальної діяльності є одним з найважливіших орієнтирів у розбудові ефективного навчального процесу для співробітників  кафедри комерційної діяльності та логістики.

Остання редакція: 17.04.19