Факультет маркетингу

Засідання кафедри 07.06.201927 Травня 2019р.

Шановні колеги!

Засідання кафедри вищої математики
відбудеться 07.06.2019 р. о 13.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати сессії. Обговорення
Доповідач – Блудова Т.В.
2. Про планування попереднього навантаження Обговорення
Доповідач – Блудова Т.В.
3. Заповнення індивідуальних планів, електронних та паперових варіантів
4. Стан готовності огляду кафедри
Доповідач - Тертична О.М.
5. Планування навчально-методичної роботи на 2019/2020 рік.
6. Інше

Зав. каф. вищої математики, проф. Блудова Т.В.